POWNED | WORD NU LID | DAVIDRIETVELD.NL

POWNED gaat binnenkort van start! Dat betekent uitzenden, maar ook een vereniging van ruim 50.000 leden. POWNED is een democratische vereniging waar men aan de minimale eisen van verenigingsdemocratie voldoet, en waar een ledenraad toezicht gaat houden op het bestuur. Geloof je dat niet? Kijk dan maar HIERRR (PDF!) in de akte van oprichting van de vereniging POWNED. De ledenraad bestaat uit 20 mensen die worden gekozen door de leden. Rechtstreeks en online. Dat betekent dus campagnevoeren. Ik ben kandidaat voor de ledenraad van POWNED, vandaar deze website. Lees HIERRR mijn weblog en HIERONDERRR redenen waarom je op me moet stemmen, straks in november december.Ik ben licht-cynisch en heb weinig op met autoriteit.

Ik ben aktief lid van de informatiemaatschappij.

Ik ben aktief weblogger sinds 2002.

Ik heb ruime bestuurlijke ervaring.

Ik ben voor een evenwichtig programma-aanbod.

Ik ben voor een zorgvuldige verkwisting van omroepsubsidie.


HIERONDERRRRR een kort interview. Ook HIERRRR te lezen.

Waarom ben je kandidaat?

Gewoon, omdat het moet.

Waarom moet het?

Omdat Powned nu te veel een vriendenclubje is, in plaats van de door henzelf voorgestelde vernieuwende vereniging. Zo tikte de Commissie Integriteit Publieke Omroep Powned al op de vingers (PDF, zie pagina 8) omdat de vader van presentator 'Rutger' tevens lid is van de Raad van Toezicht. Ik zou bijna zeggen: zo bont maken ze het zelfs bij de PvdA niet. Als lid van de ledenraad zal ik daar kritisch op zijn, binnen de zeer beperkte mogelijkheden die er zijn.

Maar de leden zijn toch de baas? Dus wat zeur je nou?

Het is volstrekt idioot dat de campagne om leden voor de ledenraad te werven gaat onder noemer 'Pssst, baas van Powned worden?". De leden van de vereniging Powned zijn statutair zorgvuldig op afstand geplaatst. Door een getrapte verkiezing, en een ledenraad met maar 20 leden met zeer beperkte bevoegdheden is er geen sprake van echte invloed van de leden. Klein voorbeeldje: de leden van het bestuur worden benoemd door de ledenraad op basis van een voordracht van het bestuur. Het lijkt er op dat de ledenraad straks alleen ja of ja mag zeggen. Sovjetpraktijken, wat mij betreft. En voor de duidelijkheid: daar ben ik dus tgen.

Maar je mag wl stemmen!

Dat is een aardige bliksemafleider, en de stemming per internet zal ongetwijfeld een hoop rumoer en aandacht opleveren. Neemt niet weg dat de leden geen echte invloed hebben, terwijl dat wel als belangrijk onderscheidend element t.o.v. andere omroepen werd gepresenteerd in het beleidsplan

Wel zuur en cynisch allemaal, je lijkt Van Jeaule wel!

Ook mensen waar je het niet mee eens bent hebben soms gelijk. Als Powned een succes wil worden - ook op de lange termijn - dan zullen ze zich we ons moeten concentreren op het bereiken en committeren op wat in het beleidsplan wordt genoemd de 'netwerkgeneratie'.

Je bedoelt de zogenaamde 'reaguurders'?

Die vallen er allicht ook onder, maar de groep is wel wat breder. Met de initiatiefnemers van Powned ben ik van mening dat de groep zich lastig laat vangen in demografische kenmerken. Ik zou daar graag aan willen toevoegen dat ook de politieke voorkeur zeer divers is. Ik neem aan dat dit zich heeft vertaald in het ledenbestand van Powned.

Aha, dus toch een poging tot een linkse coup van Powned?

Nee, slechts een streven naar een ledenraad die een goede afspiegeling is van de voorkeuren van de leden.

Waarom zou jij verder nog in de ledenraad gekozen moeten worden?

Een van de weinige dingen die de ledenraad van Powned wl moet doen is het vaststellen van de jaarrekening en het bespreken van het jaarsverslag. In mijn functie als voorzitter van de rekeningencommissie van de gemeenteraad van Den Haag is dat nu iets waar ik ervaring mee heb. Die commissie bespreekt namelijk elk jaar de jaarrekeningen van alle diensten van de gemeente Den Haag en adviseert de gemeenteraad t.b.v. de vaststelling van de concernjaarrekening en de dechargeverlening van het college.

Is dat je enige relevante ervaring?

Nee. Ik ben ook jarenlang lid geweest van de Partijraad van GroenLinks, een vergelijkbaar controlerend orgaan. Daarnaast heb ik verschillende functies op verschillende plekken vervult, dus ik weet wat het besturen van een vereniging inhoudt.

Verder nog speerpunten?

Naast het genoemde bestrijden van vriendjespolitiek, het vergroten van de invloed van de leden(raad) en het toezien op een ordentelijk financieel beheer zal ik in de ledenraad pleiten voor een strenge normering van salarissen van bestuurders, toezichthouders en werknemers van Powned.

Gaat het lukken denk je?

Ik heb niet het idee dat het storm loopt, als ik de reacties hier lees. Het is jammer om te zien dat de eerste reactie is "wat schuift het", of dat mensen de anonimiteit de voorkeur geven boven een actieve bijdrage leveren aan de vereniging, maar het vergroot mijn kansen wel. Zoals het er nu naar uitziet zullen er geen honderden kandidaten zijn.