Peildatum 2/12/06 Totaal ADHC Telegraaf Totaal ADHC Telegraaf Per zetel ADHC Telegraaf Opmerkingen
2 jaar 1 jaar 2 jaar 1 jaar 2 jaar 1 jaar 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008
Marieke Bolle 97 80 58 51 16 10 17 80 7 51 6 10
Bas Sepers 20 18 14 14 4 3 2 18 0 14 1 3
Taetske van der Reijt 14 0 3 0 4 0 14 0 3 0 4 0
Saskia Mulder 22 22 7 7 3 3 0 22 0 7 0 3 Gescoord met mazelen
Frank Poppe 9 5 4 3 3 2 4 5 1 3 1 2
Koen Baart 68 38 24 15 8 5 30 38 9 15 3 5 Veel in de pers met burgemeestersbenoeming
Willem Minderhout 21 15 13 10 6 4 6 15 3 10 2 4
Gerard Verspuij 40 31 24 18 3 1 9 31 6 18 2 1
Susan Cohen Jehoram 13 12 8 8 5 4 1 12 0 8 1 4
Lobke Zandstra 14 12 8 7 4 3 2 12 1 7 1 3
Jos de Jong 18 18 16 16 2 2 0 18 0 16 0 2
Abderrahim Kajouane 6 4 4 4 1 0 2 4 0 4 1 0
Mustafa Okcuoglu 3 2 1 1 2 1 1 2 0 1 1 1
Hedwig Vos 9 8 5 5 4 3 1 8 0 5 1 3
Rehina Muradin 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 Alleen bericht over afscheid!
PvdA 355 266 190 160 65 41 89 266 30 160 24 41 5,9 17,7 2,0 10,7 1,6 2,7
Anne Mulder 76 30 38 24 7 1 46 30 14 24 6 1
Bart de Liefde 80 55 47 35 20 10 25 55 12 35 10 10
Else van Dijk 22 12 13 8 4 0 10 12 5 8 4 0 Ook berichtgeving over Wassenaar
Marian Propstra 3 2 2 1 1 1 1 2 1 1 0 1
Rob van de Laar 15 9 8 7 4 1 6 9 1 7 3 1
Thessa Oosterholt 15 12 9 7 4 3 3 12 2 7 1 3
Iris Michels 11 9 6 6 5 3 2 9 0 6 2 3
Arjen Lakerveld 26 22 15 13 7 5 4 22 2 13 2 5
Ibo Gülsen 26 13 12 7 8 5 13 13 5 7 3 5
Ageeth van den Heuvel 21 17 15 12 6 5 4 17 3 12 1 5
VVD 295 181 165 120 66 34 114 181 45 120 32 34 11,4 18,1 4,5 12,0 3,2 3,4
Karsten Klein 44 33 22 20 10 7 11 33 2 20 3 7
Michel Santbergen 63 43 32 26 23 14 20 43 6 26 9 14
Wil Vonk 34 25 19 13 3 1 9 25 6 13 2 1
Aline Pastoor 29 12 22 11 3 1 17 12 11 11 2 1
Ries Smits 44 26 17 11 15 11 18 26 6 11 4 11
CDA 214 139 112 81 54 34 75 139 31 81 20 34 15,0 27,8 6,2 16,2 4,0 6,8
Ingrid Gyömörei 31 20 20 16 5 1 11 20 4 16 4 1
Hiek van Driel 26 18 9 6 5 2 8 18 3 6 3 2
Willemijne Moes 7 7 6 6 1 1 0 7 0 6 0 1
Tymen Colijn 8 6 5 3 2 1 2 6 2 3 0 1
SP 72 51 40 31 13 5 21 51 9 31 8 5 5,3 12,8 2,3 7,8 2,0 1,3
Bircan Bozbey 14 11 13 10 0 0 3 11 3 10 0 0
Heleen Weening 24 17 20 16 3 1 7 17 4 16 2 1
David Rietveld 47 38 35 27 6 5 9 38 8 27 1 5
GroenLinks 85 66 68 53 9 6 19 66 15 53 3 6 6,3 22,0 5,0 17,7 1,0 2,0
Arnoud Boer 3 3 1 1 0 0 0 3 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
Marjolein de Jong 73 53 38 30 29 19 20 53 8 30 10 19 min 3 treffers ANP aankondiging cultuurcafé
Jan Brink 59 36 35 24 15 10 23 36 11 24 5 10
D66 132 89 73 54 44 29 43 89 19 54 15 29 21,5 44,5 9,5 27,0 7,5 14,5
Wim Pijl 14 12 6 5 5 2 2 12 1 5 0 2 2,0 12,0 1,0 5,0 0,0 2,0
Abdoe Khoulani 29 26 7 4 3 3 3 26 3 4 0 3 3,0 26,0 3,0 4,0 0,0 3,0 Veel aandacht n.a.v. APB (radicalisering)
Joris Wijsmuller 47 32 33 24 9 5 15 32 9 24 4 5 15,0 32,0 9,0 24,0 4,0 5,0 min 11 treffers wegens contactpersoon politiek café
Arina van der Zwan 27 13 9 7 8 3 14 13 2 7 5 3 14,0 13,0 2,0 7,0 5,0 3,0
Willem van der Velden 21 15 14 10 4 4 6 15 4 10 0 4 6,0 15,0 4,0 10,0 0,0 4,0 lpf als zoekterm gebruikt wegens kunstenaar met dezelfde naam
Rabia Bouchtaoui 6 0 5 0 1 0 6 0 5 0 1 0 6,0 0,0 5,0 0,0 1,0 0,0