% aandacht per fractie gemeten in # artikelen met naam fractielid