Thema Suggesties

Uit Trotsopnederland

(Doorverwezen vanaf RietHaverdonk)
Ga naar: navigatie, zoeken

Dit is een pagina waarin iedereen vrijelijk suggesties kan doen. Dat betekent echter niet dat kinderachtig vandalisme getolereerd wordt. Gelieve daarom uw suggesties via mij in te dienen.

--Kvdlinde 6 apr 2008 23:59 (UTC)


Inhoud

Aanbouwen Serre

Indien een kamerlid een serre wil hebben aangebouwd aan zijn of haar fractiekamer, dan moet dat zonder procedures gedaan kunnen worden. Tevens moeten alle onkosten vergoed worden uit het potje Volkshuisvesting.

Afbouwen van religie

Wilders wil de Koran in Nederland verbieden. Van Rita verwacht ik duidelijker en democratischer regels. Gelijke monniken, gelijke kappen. Religie is een achterhaald begrip dat de wereld veel ellende heeft bezorgd. Religie in een keer afschaffen is onmogelijk, maar langzaam afbouwen kan wel. Wilders heeft het over de Joods-Christelijke traditie in Nederland. Maar eigenlijk is het Christendom ons ook maar vanuit het midden-oosten opgelegd. Wij hadden natuurlijk onze eigen Germaanse godsdiensten en traditie. De meeste van onze gebruiken en feesten (Kerstmis, Pasen) hebben daarin ook hun oorsprong. Concrete voorstellen: Niet alleen de bouw van nieuwe moskeeen verbieden, maar ook van kerken en andere religieuze gebouwen. Feestdagen onafhankelijk van religie maken. Geen probleem met traditie overigens. Dus gewoon Sinterklaas, Kerstmis en Pasen. Maar daarbij de nadruk op Sinterklaas en Zwarte Pieten, kerstbomen en de terugkeer van het licht en de paashaas met eitjes en gezellig Hollands ontbijten. Geen subsidie aan kerken. Geen bijzonder onderwijs.


Ik ben het eens met het principe van gelijke monniken, gelijke kappen uit de voorgaande reactie maar wat volgens mij nog benadrukt moet worden is de plek die religie in de belevingswereld van mensen heeft. Vaak betekent religieus zijn ook het nadenken over de plek die jij als mens in deze wereld hebt. Dit kan uiteraard tot goede en tot slechte gevolgen leiden maar het belangrijkste is dat mensen hier ook daadwerkelijk over nadenken. Een mens is tenslotte verantwoordelijk voor zijn eigen daden, en als mensen aangezet worden om na te denken over wat zij zelf belangrijk vinden in het leven in plaats van de algemene massa te volgen dan moet dit niet ontmoedigd worden. Daarom moeten religieuze feestdagen religieus blijven, als mensen de verhalen horen die er achter schuilgaan dan gaan zij nadenken in plaats van spullen kopen en dit nadenken moet gestimuleerd worden. Als verdere reactie op de concrete voorstellen denk ik dus dat niet het bouwen van religieuze gebouwen verboden moet worden, maar bijvoorbeeld religieus onderwijs. Religieuze scholen maken het mogelijk dat onderwijs met religie vermengd wordt op zo'n manier dat die bepaalde religie als een vanzelfsprekende manier van denken wordt neergezet naast het algemene onderwijs. In het geval van jonge mensen die hieraan blootgesteld worden kan het zijn dat zij hierdoor niet meer na gaan denken over de plek die religie in hun leven heeft en bovendien wat de betekenis van religie in hun beleving is. Als een religie als superieur aan anderen neergezet wordt dan volgt hieruit dat er minder aandacht wordt besteed aan reflectie en aan andere religies. Vanuit de staat moeten wij dit niet bevorderen door dit mogelijk te maken in het onderwijs daar het onderwijs de algemene intellectuele ontwikkeling van een mens is en religie een prive-aangelegenheid. Als een school religie zou willen behandelen dan zou verplicht gesteld moeten worden dat alle religies gelijkwaardig behandeld worden en er geen voorkeur voor een bepaalde religie blijkt.


Tja. Religie. Religie wat is het eigenlijk. Ik denk dat de termen religie, geloof, god, kerk; allemaal verschillende dingen zijn die wel iets met elkaar te maken hebben. Zoals je ook de termen dood, levend, Jezus, Mohammed, de bijbel etc hebben. Bij iedereen komen bij deze termen verschillende gevoelens op. En iedereen heeft bij deze termen zijn eigen gedachtes, gevoelens en ideeën. Ik denk dat wij met de politiek niet teveel met religie kunnen bezighouden en ik denk dat we dit gewoon aan de mensen zelf over moeten laten. Ik vind zelf dat we de waarde van mensen en de mensheid niet uit het oog moeten verliezen. En dat er ruimte moet blijven voor rust in deze gehaaste wereld. En religie is net een soort fundament waar een hoop mensen, hun rust en kracht uit halen. Voor mijzelf is de Bijbel de Thora en de Koran een soort gids. Een verklaring van de mystieke dingen die er in het leven plaats vinden. En ik maak die mystieke dingen nog dagelijks mee. Een reflectie op jezelf en op het geheel blijft noodzakelijk. En een discussie over de zin van dingen ook.

pietervanderweijden


Rita zou juist op moeten komen voor godsdienstvrijheid. Het belijden van een godsdienst moet wel binnen de grenzen van de wet blijven. Als iemand met een beroep op zijn godsdienst de wet overtreedt, moet hij net zo hard gestraft worden als iemand die om een andere reden de wet overtreedt.


AFSCHAFFEN!!111ééN

Amsterdam

Amsterdam is de hoofdstad van ons land, en wel een hoofdstad om trots op te zijn. Het heeft een van de grootste complete historische centra ter wereld, het is een van de 20 drukst bezochte plaatsen op aarde en het is een hoogscorende stad op het gebied van zaken doen en congressen.

Ik hoop van harte dat Trots op NL de status van Amsterdam als visitekaartje van Nederland erkent, en ook aan de kracht van de stad kan bijdragen.

Hulp van het rijk bij de realisatie van projecten als de Zuidas, het naar de stad halen van de Olympische spelen, het ontwikkelen van een volwaardig metronetwerk, en het bereikbaar houden van de hoofdstad zijn van belang.

Ook hoop ik van harte dat het rijk kan bijdragen aan het vlottrekken van regelgeving waardoor woningbouw, zelfs op inbreilocaties, die nu al jaren stilligt door allerlei procedures weer opgang kan komen en dit soort problemen in de toekomst voorkomen worden. Dit omdat tienduizenden op wachtlijsten staan voor een (veel te dure) woning. En iedereen heeft het recht om in zijn/haar prachtige hoofdstad te wonen. Bovendien is een compacte stad ideaal voor rendabel openbaar vervoer en het terugdringen van files naar de stad. Het voorkomt spreiding waardoor de open ruimte in Nederland bespaard blijft.

Uiteraard valt deze visie ook te vertalen naar Rotterdam en Den Haag.

Amsterdam hoeft ook niet de hoofdstad te blijven. Ze kunnen er wel veel talen. Dat is handig voor toeristen en buitenlandse artiesten die het land aandoen. Mocht hun aantal dalen, dan moet de status van hoofdstad in heroverweging genomen worden. Vanwege het toenemend terrorrisme kunnen moslimtoeristen trouwens beter naar Brussel gaan.Ik ben het hier niet mee eens. We moeten namelijk zorgen dat de werkgelegenheid en de bevolking over het land verspreid blijft, odmat anders bepaalde gebieden behoorlijk achterblijven. Door de nadruk op Amsterdam te leggen, zorg je er alleen maar voor dat dáár meer werkgelegenheid komt en dat dáár meer bevolking komt. Het is niet voor niets dat bijvoorbeeld de IB-groep zich in Groningen is gaan vestigen! Ik zou eerder zeggen: leg de nadruk op de gebieden buiten de Randstad, zodat er een evenwichtigere samenleving komt.


Zoals de grote dichter des vaderlands, Jules Deelder al terecht zei: "Het allermooiste aan Amsterdam is de laatste trein naar Rotterdam." Jules was alleen van voor de tijd van de nachttreinen.


Antillen

Suriname

Suriname is een prachig land dat we nooit hadden moeten weggeven. Trots Op Nederland is Trots Op Suriname. Suriname terug in het koninkrijk!


Tevens: Bauxiet!


Tevens ook: Hugo Chavez ergeren!

Waar men trost is op sranangtongo! Maar dan in netjes nederlands. Kom daar maar eens om hier om de hoek.


Oprichten Trots op Suriname, zodat de Surinamers niet meer naar Nederland hoeven te komen om trots te zijn.

Belastingen

Belasting heroverweging Belastingen, moeilijker kunnen we het niet maken en makkelijker willen we niet.

In deze periode zitten miljoenen mensen weer te zweten op het invullen van het aangifteprogramma. Dit is, in tegenstelling tot wat de belastingdienst beweert, vandaag de dag de dag geen eenvoudig klusje voor de meeste mensen. De oorzaak daarvan is het Nederlandse rondpompsysteem van geld middels een gecompliceerd systeem van aftrekposten en heffingskortingen die je kan claimen en toeslagen die de belastingdienst op verzoek aan je uitbetaald. In het vakgebied ook wel genaamd de heffingskortingensoep en de toeslagenbrij. Let wel, je moet wel overal om vragen want als je het vergeet of je bent te laat met je verzoek dan krijg je het niet. Het hele systeem draait al jaren niet meer naar behoren.

Blijkbaar is de belastingheffing op inkomen en arbeid zo hoog dat na aftrek van de belastingen een groot deel van de burgers niet meer in leven kan blijven zonder het ontvangen van allerlei toeslagen en uitbetaling van kortingen op de belastingen. Je zou natuurlijk ook kunnen stellen dat de belastingen dan omlaag moeten om af te komen van de toeslagen en kortingen. Dat zou een veel effectiever en efficiënter systeem zijn. Aan het eind van dit schrijven geef ik een voorschot naar Nieuw Zeelands model.

In 2001 is de belastingwetgeving door de politiek drastisch gewijzigd, maar zeker niet vereenvoudigd. Elke burger heeft sindsdien individueel recht op de algemene heffingskorting van in 2008 € 2.048,00 oftewel afgerond € 172,00 per maand. Als je een fiscaal partner hebt die voldoende inkomen heeft dan krijgt de partner die geen inkomen heeft € 172 per maand overgemaakt door de belastingdienst. Mensen stellen me dan wel eens de vraag ” moet ik wel gaan werken want dan krijg ik die € 172,00 niet meer “. Ik ben dan wel een tijdje bezig om uit te leggen dat als je werkt de korting dan in het netto salaris wordt gecompenseerd. Het gevolg van alle heffingskortingen ( zo’n 10 in totaal ) is dat het aantal mensen dat een aangiftebiljet inkomstenbelasting moet invullen om alle tekortkomingen van dit systeem weer recht te trekken is toegenomen van 6 miljoen in 2000 tot 10 miljoen in 2007. De belastingdienst die deze aangiften dient te controleren is in deze periode ingekrompen van ca. 30.000 naar 28.000 mensen.

Daarnaast zijn in 2006 de toeslagen ingevoerd. Er zijn er in 2008 al weer 4, te weten de huurtoeslag, kindertoeslag, kinderopvang en de bekendste, de zorgtoeslag. Alleen al deze toeslagen zorgen voor bijna 200 miljoen betalingsopdrachten per jaar voor de fiscus. Daarnaast ook een 30 miljoen toeslagbeschikkingen per jaar en de inrichting van een callcenter met 1000 man personeel. Waarschijnlijk goed voor de werkgelegenheid in de publieke sector maar de burger word horendol van al die toeslagen waar van alles mee misgaat. De burger snapt het gewoonweg niet meer.

Wat zou nu de oplossing kunnen zijn voor al deze misère ?

Als voorbeeld neem ik Nieuw Zeeland, we hoeven tenslotte het wiel niet meer uit te vinden. Zo’n 12 jaar geleden is daar de belastingwetgeving revolutionair vereenvoudigd, iedereen snapt daar hoeveel belasting je moet betalen en deels terugkrijgen van wat je eerst teveel hebt betaald hoeft niet meer.

In Nederland zou het volgende stelsel dan kunnen ontstaan, alle aftrekposten, heffingskortingen en toeslagen verdwijnen en daarvoor komt een belasting- en premieheffing aan de voet, met in dit voorstel indicatieve percentages. De percentages zouden door het CPB doorgerekend moeten worden om het geheel budgetneutraal voor de burger en belastingdienst te laten verlopen.

Over de eerste schijf van € 10.000,00 betaalt iedereen 3 %, over de tweede € 10.000,00 is dat 20 % en over elke volgende € 10.000,00 dan 30 %. Wil je dan nog arbeidsdeelname stimuleren zou je het percentage in de eerste twee schijven lager kunnen maken, bijvoorbeeld 0 % en 17 % als je werkt.

Successierechten Wat zeker naar beneden zou kunnen volgens mij zijn de successierechten. Het is monsterlijk welke % ze hanteren momenteel. Als je werkt betaal je belastingen en heb je daarnaast nog kunnen sparen dan mag je, na je dood, nog een keer gaan betalen. Dat men moet betalen is 1 ding, maar de percentages die ze hier hanteren zijn buiten proporties en tenslotte zijn er al belastingen geheven over je geld. Kan dat nou niet anders?


Ik heb een beter plan. Belastingheffing is noodzakelijk. Ook de overheid moet over geld beschikken om uitgaven in het algemeen belang te kunnen doen. Het belastingstelsel kan wel zeer vereenvoudigd worden. Voer bijvoorbeeld voor iedereen 1 tarief in en schaf alle aftrekposten af. Iedereen gaat evenveel belasting betalen, het enige dat de belastinginspecteur nog moet controleren of iedereen zijn bijdrage wel heeft afgestaan. 90 procent van de belastingambtenaren kunnen ontslagen worden en nuttiger werk gaan doen. Ook belastingadviesbureaus en accountants die nu nog mensen moeten helpen bij het invullen van de aangifte, kunnen nuttiger dingen doen.


Of iets met zegeltjes, dat vinden de mensen ook leuk.

Beleggingen

Bij Harry Mens kun je 14 procent rendement krijgen als je investeerd in Dubai. En op school leer je dat de derde persoon enkelvoud op een t eindigt.


Persoonlijk vind ik dat hagelslag en pindakaas weer in ere moeten worden hersteld. Die moderne beleggingen smaken allemaal hetzelfde. En sandwich spread moet

verboden worden.

Beslisvaardigheid vergroten

Het niet meer vooruitschuiven van beslissingen omdat ten eerste je geen beslissing wilt nemen of ten tweede omdat je verzandt in regelgeving. Het kunnen nemen van beslissingen vergemakkelijken door bezwaarprocedures etc te vereenvoudigen.


Het parlement vervangen door een openbare Wiki

Bestuurlijke vernieuwing

Gekozen burgemeester, invoeren juryrechtspraak en andere directe democratie

Op dit moment worden burgemeesters benoemd door de Kroon. De bevolking heeft hier hoegenaamd geen inspraak in. Een groot deel van de feitelijke macht in Nederland wordt uitgeoefend door bestuurders die indirect of helemaal niet gekozen zijn. Ook wordt buitengewoon veel macht toegekend aan zelfstandige bestuursorganen (denk aan de kamers van koophandel, bedrijfsschappen, SER, CBR) die zelfstandig opereren en niet door de minister teruggefloten kunnen worden.

Het voordeel is dat Rita burgemeester van elke Nederlandse gemeente kan worden! Burgemeester van Nederland


Nederlandse burgemeesters hebben veel minder invloed dan hun buitenlandse collega's, het is in Nederland voornamelijk een ceremoniële functie. Dat is ook de reden dat burgemeesters in veel andere landen gekozen worden en in Nederland niet en het lijkt me prima dat dat zo blijft. Het lijkt mij een beetje flauwekul om belastinggeld te gaan verspillen aan een Mickey Mouse verkiezing voor een ceremoniële functie. Bovendien zou je dan het probleem krijgen dat zowel de burgemeester als de gemeenteraad een mandaat van de kiezer hebben en dat dus onduidelijk wordt wie van de twee het laatste woord krijgt bij een verschil van inzicht.


Gekozen burgemeester: Mee eens als de burgemeesters meer inspraak krijgen en een ambtstermijn van 4 jaar krijgen. Iedereen uit de desbetreffende gemeente zou zichzelf verkiesbaar moeten kunnen stellen. Zo krijg je mensen aan het roer die echt weten wat er leeft in de gemeente. Ik vind dat er nu eens een einde moet komen aan de lokale vriendjes politiek. Ik neem een voorval uit mijn eigen ervaring als voorbeeld: Een voormalig burgemeester van mijn voormalige gemeente had via vriendjes zijn kinderen aan een huis geholpen. Dit is op zich niet zo erg, maar de huizen werden verloot en waren zeer gewild bij starters (kleine gemeente, jongeren die er graag wilden blijven wonen). Deze burgemeester is uit zijn functie ontheven en is nu doodleuk weer burgemeester in een ander dorp.

Juryrechtspraak: Eigenlijk mee oneens. Ik denk dat je doelt op het Amerikaanse voorbeeld waar advocaten met het mooiste verhaal de harten van de jury weten te veroveren. Ik zie liever een rechtspraak die zich op feiten richt.


Er moet een webside als deze komen waar het volk mag beslissen wie schuldig is en wie niet. En dan ook een passende straf bedenken. Democratischer kan het niet, dus is het goed.

Blik op de weg

Als je bij Blik op de Weg op de televee wordt uitgezonden, moeten ze je boete betalen. Je bent daar godbeterehet geld aan het in het laatje brengen van die De Haas van de AVRO. Van onze publieke centen! Meestal valt het trouwens ook danig mee, als je de correctie meetelt.

Buitenlanders

Er zijn in verhouding veel meer buitenlanders dan Nederlanders. Nou kun je wel zeggen dat dat voor alle landen geldt, maar ik vind dat we hier eerst eens de hand in eigen borst moeten steken en puntje bij paaltje moeten stellen. Het is toch zo dat je maar een voet over de grens hoeft te zetten of je zit al weer in een buitenland, wat met het ontbreken van welke vorm van paspoortcontrole dan ook!!!! ook nog een keer zomaar gedaan is. Om van de rest maar niet te zwijgen.

Cultuur

Trots op onze keuken Het is toch te gek voor woorden dat we het 'onze Hollandse keuken' gevoel helemaal kwijt zijn? We eten alleen nog maar pizza's, hamburgers, Thais, sushi, enzovoort. Als ik uit eten wil, is vrijwel nergens een restaurant te vinden dat de gewone Hollandse pot serveert. Rita, maak een wet die stelt dat niet meer dan 10% van de restaurants voedsel van buitenlandse receptuur serveren. Laat dit in verhouding zijn tot het aandeel Nederlanders in Nederland.


We zouden zorgvuldiger om moeten gaan met ons ons culinair erfgoed! We mogen al in onze handjes klappen dat Mc donalds zo "goed" is geweest om Nederland de Mc Kroket te "schenken". Ik zeg dat die franse frietjes weg moeten en er goudgele polderfrieten in die bakjes moeten! En in ieder restaurant schenken ze Franse, Spaanse, Zuid-Afrikaanse, Amerikaanse etc. wijnen, ik ben nog nooit ergens geweest waar ze een Nederlandse wijn schenken. De wijngaarden zijn er, breidt ze uit, Nederland! Menukaarten puilen uit van de buitenlandse termen, ik wil wel weer oer Hollandse gerechten op die kaarten zien staan! Erwtensoep! Blinde vinken! Aardappelen! Stamppot met een kuiltje voor de jus! Shoarma! Vlaflip!Dan kook je toch gewoon thuis? En er zijn genoeg restaurants die in de winter bijvoorbeeld stamppot of echte 'snertsoep' serveren. Met deze wet beperk je mensen aanzienlijk in hun vrijheid om te eten wat ze willen. -ONEENS-


Slecht idee: Ik maak zelf wel uit wat ik wil eten, ik heb geen behoefte om door de politiek voorgeschreven te krijgen dat ik verplicht stamppot moet eten.


Wereldwijd zijn er 'lokale keukens' ontstaan doordat het klimaat en de natuur nou eenmaal niet overal ter wereld hetzelfde is. Bijna elke oorspronkelijke keuken ter wereld is van nature niet veelzijdig, en misschien zelfs saai. Wees daarom blij dat je tegenwoordig zo'n grote veelzijdigheid hebt aan buitenlandse keukens. En je kan mij niet vertellen dat je bijvoorbeeld een Hollandse biefstuk eet zonder peper, een specerij wat oorspronkelijk ook niet thuis hoort in de Hollandse keuken!


Het gaat mij echter precies om de gedachten waar Rita het over heeft! Onze cultuur is aan het verdwijnen. Juist omdat je overal buitenlands eten ziet en bijna niets anders kunt krijgen, verdwijnt onze eigen cultuur. Aan jullie reacties te merken, vinden jullie dit zelfs prettig. Als dit met eten gebeurt, kan dit ook met dingen als muziek, films, taal, en onze Hollandse gewoonten gebeuren. Rita stipt dit mooi aan met haar beelden van Nederlandse vlaggen, water, polders. Je kan niet een een windmolen verenigen met roti. Anders zijn jullie wel heel hypocriet. We willen niet meer buitenlanders, maar we willen wel hun eten?


Dit is precies waar Rita het niet over heeft. Rita waarschuwt voor de dreigende inperking van vrijheden onder invloed van o.a. religieuze figuren en jij stelt voor om de vrijheden van de Nederlanders nog een beetje meer in te perken door ze te gaan vertellen wat ze wel of niet mogen eten.


Precies. Boerenkool, André Hazes, Turks Fruit, Sinterklaas. Andere maaltijden, zangers, films en gebruiken worden hier verboden! Leve Nederland!


Ik begrijp het punt van de eerste schrijver/ster niet hoor. Ik dacht dat er in dit land heden ten dage wel andere dingen te bedenken waren om je druk over te maken. Is er nou werkelijk niks anders om je aan te storen ? Buiten dat weet ik niet waar hij/zij woont, maar als ik hier in en om de stad om me heen kijk zie ik genoeg restaurants waar de hollandse pot geserveerd wordt ! Nee, voor mij is het belangrijker dat mijn moeder van 81 in het verzorgingshuis de zorg krijgt waar ze recht op heeft en waar steeds meer op beknibbeld wordt !! Sorry, beetje lachwekkend om je hier druk over te maken.


Hier ben ik het helemaal mee eens. Ik vind het ook belachelijk dat er tegen een eeuwenoude traditie geprotesteerd wordt omdat de pieten zwart zijn, maar zelf heb ik helemaal niets met Sinterklaas. Integendeel, ik vind het een hele rare gewoonte om te beginnen tegen je kinderen te liegen, en ze dan vervolgens te moeten vertellen dat je ze jarenlang in de maling hebt genomen. Maar ja, hetzelfde geldt voor religies :-). Dit wil dus niet zeggen dat ik vind dat anderen het niet mogen. Daar gaat het volgens mij om, laat ieder zijn ding doen.


Het zou fijn zijn als ze echte oerhollandsche stoopjes zouden serveren in chinese restauraria, ze schenken tenslotte ook amstel.

DNA bank

Alleen als je iets te verbergen hebt, ben je er tegen. Dus zo snel mogelijk invoeren, en mensen de mogelijkheid geven om te weigeren. De lijst van weigeraars is ideaal voor de eerste screening bij rottigheid, zoals verkrachtingen en aanrijden met doorrijden.


En als je dan je straf hebt uitgezeten kun je bij de DNA-bank nieuw DNA halen, zodat je weer met een schone lei kunt beginnen

Defensie

Het woord zegt het al: Defensie is Defensief. En hoewel aanval de beste verdediging schijnt te zijn, betekent dit dus: geen ondersteunende missies meer. Oftewel ingraven in Nederland en het land verdedigen, oftewel zelfstandig "pre-emptive strikes" uitvoeren.

Privatisering Strijdkrachten Als we de ambtenarencultuur willen aanpakken moeten we vooral datgene dat van vitaal belang is voor het voortbestaan van het land niet vergeten. Oorlog vereist management en efficiëntie die de private sector beter kan leveren dan de publieke. Het privatiseren van het Nederlandse leger heeft een aantal duidelijke voordelen die ik kort zal bespreken.

Vooruitgang is alleen door middel van innovatie te bewerkstelligen. Maar innovatie vereist motivatie, en de belangrijkste vorm van motivatie is concurrentie. Aangezien we momenteel niet in een onze existentie bedreigende oorlog verkeren moeten we op klassiek liberaal-economische wijze ervoor zorgen dat er concurrentie ontstaat in de private defensiemarkt. Als Nederland eenmaal een gidsrol heeft aangenomen wat betreft legerprivatisering en meer klein- tot middelgrote landen zoals Denemarken en Slovenië hun strijdkrachten aan het bedrijfsleven over hebben gedragen zullen bedrijven die achterblijven qua technologie en efficiëntie door hun meerderen uit de markt worden geduwd. Natuurlijk heeft Nederland momenteel nog weinig ervaring op dit gebied, maar als we onze strijdkrachten door bedrijven die in het verleden hun competentie hebben bewezen over laten nemen vestigen deze bedrijven waarschijnlijk hun regionale hub in Nederland, wat een eventueel banenverlies kan compenseren en misschien zelfs in getal kan overstijgen, en als de expertise eenmaal is geïmporteerd kunnen Nederlandse werknemers die door de binnengehaalde bedrijven zijn opgeleid nieuwe ondernemingen oprichten wat niet alleen de slagkracht van het Western als geheel maar vooral de Nederlandse economie per se ten goede zal komen.

Bovendien koppelt deze maatregel oorlogsdoden in enige mate psychisch los van het Nederlandse volk. Een bericht dat een paar van onze jongens in Afghanistan zijn omgekomen komt iets harder aan dan een bericht dat een paar (toevallig Nederlandse) medewerkers van Blackwater USA zijn omgekomen, ook al is dit bedrijf ingehuurd door de Nederlandse regering. In een tijd waarin de sensatiezoekende media in aanzienlijke mate de publieke opinie beïnvloeden is het aanbevelenswaardig om te voorkomen dat de oorlogsdoden er voor zorgen dat het volk de noodzaak van de overzeese strijd tegen het terrorisme uit het oog verliest.

Sommigen van jullie zouden kunnen zeggen dat ons leger een belangrijke bron van nationale trots is. Mijn antwoord daarop is dat Nederland van oorsprong een koopvaardersnatie is die haar trots haalt uit haar handelsgeest en haar goed geoliede economie. Voerde Lodewijk van Nassau bij Heiligerlee soms geen huurlingenleger aan en werden de Nederlandse handelsposten in Indië niet door manschappen van de VOC, een private onderneming, verdedigd? De gedachte dat wij onze door ons nationaal karakter ingegeven commericiële drift zelfs tot in de defensie laten doorwerken zou ons meer trots moeten verschaffen dan het hebben van een door ambtenaren bestuurd leger.

Private defensieondernemingen hebben op het moment nog geen Tomahawks en Joint Strike Fighters tot hun beschikking, maar hebben wij die op het moment nou eigenlijk echt nodig? Ons leger verricht voornamelijk ondersteunende taken voor het Amerikaanse leger of NOVA-strijdkrachten en de pantserwagens en helicopters waar bedrijven het nu nog mee moeten doen zijn afdoende. En als de markt begint te groeien zullen bedrijven misschien op een gegeven moment wel de liquide middelen hebben om groter geschut aan te kopen.

Als NOVA uiteenvalt staan we vanwege het feit dat de bedrijven die voor onze defensie zorgen misschien in andere landen gebaseerd zijn natuurlijk minder sterk zonder nationaal leger, maar als we alleen komen te staan zouden we het tegen landen als de VS, Rusland of zelfs Duitsland toch niet langer dan een week uithouden, met of zonder leger. Laten we onze positie in de wereld erkennen en zoveel mogelijk exploiteren. Privatiseer de strijdkrachten.


Quote: Maar innovatie vereist motivatie, en de belangrijkste vorm van motivatie is concurrentie.

Bedoel je dat we het huidige leger moeten opdelen en dan die verschillende delen tegen elkaar laten concurreren? Een geprivatiseerd leger kan moeilijk met zichzelf gaan concurreren...

Quote: Blackwater USA

Moedig van je dat je gelijk even een voorbeeld noemt van hoe het niet moet. Ik neem aan dat je ook ideeën hebt om wantoestanden zoals bij Blackwater te voorkomen?

Quote: VOC

Ik betwijfel of de situatie in de 15e eeuw één op één te vertalen is naar de huidige situatie. Ik ben eigenlijk bang van niet.

Goed idee, laat die opium verbouwers ons maar betalen om langs te komen.

Quote: 15e eeuw ? 17e eeuw zul je bedoelen! Wat had jij voor je inburgeringstest? VERDACHT!

Overzees terrorisme? Welke zee dan?

Drugsbeleid

Alle softdrugs/paddo's etc gewoon toestaan. Experimenteren met harddrugs. Als iemand drugs gebruikt is dat zeer tragisch, maar als hij vervolgens een fiets of autoradio moet stelen van een normale burger om het te kunnen betalen, dan is dat helemaal vervelend. Deze drugs moeten goedkoop beschikbaar zijn in speciale winkels. Deze winkels moeten absoluut niet cool zijn, dus lelijke betonnen gebouwen ergens op een plek waar twee keer per dag een bus langs komt. Uiteraard wordt je doodgegooid met flyers over de mogelijkheden om af te kicken, en is het er altijd mogelijk om een consult met een hulpverlener te krijgen.

Voordelen:

 • Drugscriminaliteit zakt in. Aangezien deze winkels de drugs ver onder de kostprijs van de dealers kunnen verkopen, is drugshandel niet meer lucratief. Met strafwetten kun je drugs niet aanpakken, dat lukt nergens ter wereld. Probeer het met economische wetten, daar moeten ook drugshandelaren zich aan houden.
 • Je krijgt een beter beeld van de verslavingsproblematiek
 • Je voorkomt dat drugsverslaafden misdaden moeten plegen om aan hun drugs te komen
 • Je kunt ze beter helpen met afkicken. Een dealer zal een verslaafde nooit naar een afkickkliniek sturen, dat is broodroof. Deze (non profit) winkels kunnen dat wel.

Nadelen:

 • We krijgen het op Europees niveau nooit geregeld.

Emancipatie

Goed dat TON hier eens iets mee doet. Al te lang is de verhouding tussen mannen en vrouwen ongelijk en oneerlijk. Wie is er eigenlijk nog baas in eigen huis? En als je het dan buitenshuis zoekt betaal je torenhoge prijzen. Net als alle andere mannen vindt Rita dat hier verandering in moet komen. Wij willen weer een sterke man als president, dan kunnen we weer trots zijn.

Emigratie

Emigratie en Islamisering Afgelopen tijd zijn er berichten geweest over emigratie op grote schaal in Nederland. Het aantal mensen dat emigreert is met 67 procent gestegen sinds 2000. Vooral hoogopgeleiden en harde werkers (bijv. boeren) zouden Nederland zat zijn. Dit heeft mij erg bang gemaakt, bang voor een toekomst zonder deze mensen. Mensen, die wij in Nederland nou juist wel kunnen gebruiken.

Het schijnt niet goed te gaan met Nederland, er heerst een ontevreden gevoel en we weten niet zo goed waar dat vandaan komt. Dan kom ik bij de islamisering, een groot deel van de mensen die emigreren voelen zich niet meer thuis hier door de islamisering en de multiculturele samenleving. Andere redenen zijn criminaliteit en gebrek aan rust en ruimte, maar al die redenen hebben wel iets met elkaar te maken. Nederland is namelijk vol en mensen vanuit het buitenland blijven maar komen. Criminaliteit heeft ook met de multiculturele samenleving te maken, de criminaliteitscijfers laten zien dat vooral Marokkanen en Antillianen vele malen vaker bij criminaliteit betrokken zijn.

Dus om het samen te vatten, buitenlanders vluchten naar Nederland en succesvolle Nederlanders vluchten uit Nederland. Dat is toch verschrikkelijk! Ik ben bang dat op deze manier Nederland steeds aantrekkelijker wordt voor bijv. moslims en steeds minder aantrekkelijk voor Nederlanders. GeenStijl.nl schreef een stukje over de emigratiebeurs en noemde mensen die emigreren lafaards. Ik vind het goed dat ze een poging doen om emigreren af te remmen, maar ik vind het slecht om de schuld bij die mensen te leggen. Mensen emigreren niet zomaar, ze hebben geen controle over de ontwikkeling van Nederland en voelen zich achteraf niet meer thuis hier. Dat is een prima reden om te emigreren en het is de taak van de overheid om te zorgen dat iedereen, autochtonen en allochtonen, zich hier thuis voelt en niet het idee heeft buiten de boot te vallen.

Ik ben tegen de islamisering, maar ik kan me niet in Geert Wilders vinden. Vooral omdat hij nooit in discussie gaat, hij zal “tot in de eeuwigheid” bij zijn standpunten blijven, zo kom je dus nooit ergens. Zijn punten zijn ook te extreem, ik denk dat dit probleem geleidelijk en zachtaardig aangepakt moet worden. We moeten vooral zorgen dat de islam niet verder in onze cultuur binnendringt en het is ook tijd om op te houden met die positieve discriminatie tegenover allochtonen en islamieten in het algemeen. Weg met zwarte scholen, geen Arabisch op straat, geen speciale Islamitische omroep. Dat is wat de samenleving splijt en niet de film van Geert Wilders.

Ik kan me goed vinden in veel ex-moslims, die weten de problemen van de islam goed te benoemen. Ik citeer Nahed Selim: “Met elk land waar zich een totale islamisering heeft voltrokken, ging het bergafwaarts. Hoe meer islamisering, hoe meer onrust, materiële en culturele armoede, conflicten tussen bevolkingsgroepen, bloedvergieten en andere ellende. Kijk maar naar Pakistan, Iran, Soedan, Jemen, Somalië. De samenleving die we nu hebben is veel beter, voor iedereen.” Dit komt uit een artikel over islamisering dat je hier kunt vinden.

Ik vind het ook belangrijk dat religie mij niet opgedrongen wordt. Ik als atheïst vind dat iedereen recht heeft te geloven wat hij of zij wil, maar... niet ten koste van mij. Religie doe je maar in je vrije tijd. Ik wil totale scheiding van religie en staat.


Mooi geschreven, helemaal mee eens! Van de week was nog op het journaal dat een man, wiens vrouw was vermoord, nu Nederland uit vlucht omdat de moordenaar op onbegeleid verlof was geweest zonder dat hij daarvan op de hoogte was gesteld. Hij voelt zich niet meer veilig in Nederland!


Ik ben het eens met je betoog, maar wat mij betreft geldt voor christenen (en aanhangers van welk ander geloof dan ook) precies hetzelfde. Geloven prima, zolang je anderen daar niet mee lastig valt.


Ah, zo gaat dat bij de borrelpraat politiek van Ton: Roel Pieper gaat weg uit Nederland omdat zijn belastingvrije regeling afloopt en hangt een lulverhaal op over het verlof van de man die een aanslag op zijn vrouw heeft gepleegd en hier wordt keihard gesteld dat er een man op het journaal was wiens vrouw was vermoord...tja.

Fileleed

Wanneer iemand erin slaagt dit plan te verwezelijken dan is dat volgens mij RITA VERDONK!


Al jarenlang is Nederland (voornamelijk het westen) in de ban, van een naar het schijnt onmogelijk op te lossen probleem, van dagelijks terugkerende files. Elk jaar kost dit ons land ettelijke miljarden guldens aan verloren tijd en allerlei andere bijkomende problemen. Er is reeds van alles geprobeerd. maar nog nooit hebben de getroffen maatregelen succes gehad En nog steeds worden er nieuwe pogingen gelanceerd, zoals bijvoorbeeld het rekeningrijden en inrichten van betaalstroken etc. die dan wederom volgens insiders tot mislukken gedoemd zijn.

Logisch want de enige manier om files op te lossen is het aantal auto' s drastisch te venninderen. Daarom is het volgende plan het enigste 1gegarandeerd succesvolle en heeft het grote voordeel dat het zonder kosten direct uitgevoerd kan worden. Tijdens de oorlogsjaren hebben we noodgedwongen op rantsoen moeten leven en nu is het hoog tijd dat

'-. we het wegverkeer gaan rantsoeneren Dit is de prijs die we moeten betalen voor onze welvaart willen we tenminste voorkomen dat ons land dicht slipt en de economie waarvan we allemaal zo afhankelijk zijn zal verstikken. Dit plan bevat:

1 e. De hoofdzakelijk getroffen provincies doelgericht aanpakken!

2e.Beoogt resultaat: Voldoende aantal automobielen per dag minder op de weg .

3e.Ook vervoenniddelen uit andere provincies moeten zich aan het plan houden indien zij in de genoemde provincies verschijnen.

4. bepalend in dit plan is het kenteken van ieder vervoermiddel in Nederland. Geselecteerde kentekens mogen gedurende 1 week ( of eventueel langer ) niet in genoemde provincies op de weg verschijnen. Uiteraard moet uit een onderzoek blijken hoe groot de behoefte is om het verkeersaanbod te reduceren. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat kan via eenvoudige manieren uitrekenen hoeveel en welke letters en eventueel cijfers voldoende zijn om uit de fatale impasse te komen.

Se. Via de pers, radio en televisie kan reeds enkele weken van tevoren bekend gemaakt worden welke vervoermiddelen via een vastgesteld schema niet op de weg mogen. Dit vind plaats door een of meerdere letters en lof cijfers te selecteren~ die deel uitmaken van het kenteken. Bijvoorbeeld: in de 1 e. week van Mei mogen alle voertuigen die de letter L in het kenteken hebben niet op de weg verschijnen. enz.enz.

6e.De controle op de naleving van deze maatregelen kan op dezelfde manier geschieden als nu met de snelheidscontrole enlof parkeercontrole plaats vind. Deze controle zal natuurlijk zeer streng moeten zijn en bij herhaaldelijke overtreding tot in beslagname van het voertuig moeten lijden ..

Wat zijn mogelijke problemen? Hoe moeten de uitgesloten autobezitters naar hun werk ? Iedereen heeft 14 dagen de tijd daarover na te denken!

a) Er zal meer gebruik moeten gemaakt van het openbaar vervoer of de fiets. .

b )Men kan meerijden met buren kennissen of collega' s eventueel gezamenlijk in een busje van~baas.

c) Wij Nederlanders staan bekend om ons improvisatie talent, hiervan moet optimaal gebruik worden gemaakt.


Iedereen een helikopter, dan zijn de files alleen nog voor degenen met vliegangst.

== Geestelijk gehandicapten en

Zitten in het kabinet.

Kritisch bekijken of zij een toegevoegde waarde zijn voor de samenleving. Een dorp is genoeg. Het kost de belastingbetaler handen vol met geld en wij ondersteunen daar enkel een paar families mee. En meer dan ondersteuning biedt het niet. Nederland ziet er nooit meer iets van terug.


Buitenlandse geestelijk gehandicapten moeten sowieso terug naar hun oorspronkelijke land.


Totaal oneens met voorgaande schrijvers. Ik vind dat we verantwoordelijkheid moeten dragen voor al onze inwoners, dus ook voor degenen die een verstandelijke beperking hebben!


Ik vind dat we op basis van "gelijke monniken, gelijke kappen" moeten regeren. Als we genoeg mogen hebben van die islamitisering, mogen we ook hier genoeg van hebben. De buitenlanders halen hun familieleden hierheen, zodat wij vervolgens het geld naar hun kunnen brengen. We zien hier nooit wat van terug. Op ellende na. We doen dit met de gehandicapten net zo!

Tevens vind ik dat je ook een preventief beleid moet voeren. Door echo's kan je al vroegtijdig ontdekken of iemand na de geboorte normaal is of niet. Dus op dat moment kan je het probleem zonder al te veel emotionele schade nog aanpakken.


Ik vind jullie opstelling wel heel hard hoor. Jullie hebben vast niemand in de familie met een verstandelijke beperking, anders zou je wel wat genuanceerder denken.


Jawel hoor ik heb heel ver familielid die pas nog uit de VVD is gestapt.

Gristelijk.nl

Onmiddelijk aan banden leggen van de website gristelijk.nl. Deze site herbergt en is een podium voor christen-fundamentalistische lieden als Ben Kok. Laatstgenoemde voert onder valse voorwendselen actie tegen moslims. Niet omdat ze in zijn ogen terroristen zijn, maar om zijn eigen verderfelijke ideologie te verspreiden. Een verbod op Koks site Tora Yeshua is daarom ook aan te bevelen.

Geert Wilders

Waterstofperoxide gratis verkrijgbaar op iedere straathoek.

Gekozen burgemeester, invoeren juryrechtspraak en andere directe democratie

Op dit moment worden burgemeesters benoemd door de Kroon. De bevolking heeft hier hoegenaamd geen inspraak in. Een groot deel van de feitelijke macht in Nederland wordt uitgeoefend door bestuurders die indirect of helemaal niet gekozen zijn. Ook wordt buitengewoon veel macht toegekend aan zelfstandige bestuursorganen (denk aan de kamers van koophandel, bedrijfsschappen, SER, CBR) die zelfstandig opereren en niet door de minister teruggefloten kunnen worden.

Het voordeel is dat Rita burgemeester van elke Nederlandse gemeente kan worden! Burgemeester van Nederland


Nederlandse burgemeesters hebben veel minder invloed dan hun buitenlandse collega's, het is in Nederland voornamelijk een ceremoniële functie. Dat is ook de reden dat burgemeesters in veel andere landen gekozen worden en in Nederland niet en het lijkt me prima dat dat zo blijft. Het lijkt mij een beetje flauwekul om belastinggeld te gaan verspillen aan een Mickey Mouse verkiezing voor een ceremoniële functie. Bovendien zou je dan het probleem krijgen dat zowel de burgemeester als de gemeenteraad een mandaat van de kiezer hebben en dat dus onduidelijk wordt wie van de twee het laatste woord krijgt bij een verschil van inzicht.


Gekozen burgemeester: Mee eens als de burgemeesters meer inspraak krijgen en een ambtstermijn van 4 jaar krijgen. Iedereen uit de desbetreffende gemeente zou zichzelf verkiesbaar moeten kunnen stellen. Zo krijg je mensen aan het roer die echt weten wat er leeft in de gemeente. Ik vind dat er nu eens een einde moet komen aan de lokale vriendjes politiek. Ik neem een voorval uit mijn eigen ervaring als voorbeeld: Een voormalig burgemeester van mijn voormalige gemeente had via vriendjes zijn kinderen aan een huis geholpen. Dit is op zich niet zo erg, maar de huizen werden verloot en waren zeer gewild bij starters (kleine gemeente, jongeren die er graag wilden blijven wonen). Deze burgemeester is uit zijn functie ontheven en is nu doodleuk weer burgemeester in een ander dorp.

Juryrechtspraak: Eigenlijk mee oneens. Ik denk dat je doelt op het Amerikaanse voorbeeld waar advocaten met het mooiste verhaal de harten van de jury weten te veroveren. Ik zie liever een rechtspraak die zich op feiten richt.


Geld

De gulden moet weer terug. Ik wil weer kunnen zeggen: Een knaak voor die aardappelen, en daar ben ik trots op.


Wat maakt het nu uit met welke munteenheid je betaald?


Veel, probeer tegenwoordig maar eens een frikandel-speciaal te betalen met Italiaanse lire's!


Nee joh, juist handig dat alle europese landen dezelfde muntsoort hebben. Wij hebben in Nederland alleen de pech gehad dat de gulden toendertijd niet op de juiste waarde was geschat waardoor hier ineens alles veel duurder werd. Maar dat is inmiddels weer aardig bijgetrokken, of we zijn er aan gewend, whatever. Ik vind dat we de euro gewoon moeten houden.


We moeten ook niet vergeten dat we alweer een jaar of 6 verder zijn na invoering van de euro, dus ook met de gulden zou alles 25% duurder zijn geweest!


Het is niet na te trekken of het met de gulden allemaal 25% duurder zou zijn. We moeten de euro gewoon behouden, want het bevordert de communicatie in Europa. En als dat bevordert wordt is het beter voor onze economie minder barrieres en dergelijke. Dus blijven met de euro en niet meer praten over de gulden


Gewoon alles 25% goedkoper maken!

Gemeenten

Buitenlandse gemeenten moeten uitgezet worden.


wat een onzin zeg, buitenlandse gemeenten uitzetten.Die hebben we toch helemaal niet, alleen Baarle hertog of Baarle Nassau daar wil vanaf wezen.


Wat dacht je van de Roomse gemeente?

Gezinsverzorging

Ik vind dat de huishoudelijke verzorging weer terug moet naar de CIZ's. Nu is het per gemeente zo verschillend wanneer mensen er voor in aanmerking komen en ook hoeveel uur ze krijgen, dat vind ik niet eerlijk.

Goederenvervoer

Inschakelen voor illegalen en uitgeprocedeerde asielzoekers.

Goochelen

Hans Kazan moet geholpen worden, want hij had vroeger altijd zo'n mooi programma op de televisie.

Hans Klok is een landverrader (shows in Las Vegas e.d.) en moet zijn Nederlandse identiteit verliezen.

Grondrechten

Grondstoffen

Hiervoor adviseren wij het gebruik van bezems en/of stofzuigers.

Havens

We moeten van Zeeland één grote haven maken. Op die manier hoeft er ook geen concurrentie meer te zijn tussen de havens van Antwerpen en Rotterdam, wat dat is dan een gebied.

Hondenbelasting

Hoofddoekjes

Alle vrouwen boven de 70 kilo zouden gezichtsbedekking moeten hebben, alsmede niet-milfs met een leeftijd die de 35 jaren overschrijdt.


Ik lust ze rauw! (<---edet reaguurder, die willen altijd )

Horeca

Zou gewoon weer met een K geschreven moeten worden. Horeka! ziet er toch meteen veel leuker uit? Zeker in de zin: Eureka een horeka gelegenheid!


Horeca of Hoereca? check maarhoewashet en u weet het

Huisvesting

Hyves

Hyves moet verboden worden. Er staan veel vieze dingen op. Een tijd terug stond er op de voorpagina van SP!TS een artikel over Hyvespagina's die vol met seksplaatjes stonden. En veel kinderen hebben een Hyves. Of er moet beter op gecontroleerd worden door een speciale eenheid.

Import

Importheffingen moeten worden vertienvoudigd. Trost op Nederlansche waar! Laten de Koreanen die iPods zelf maar houden!

Identificatie

Er is een legitimatieplicht in Nederland maar dit wordt meestal vertaald naar dat als je betrapt wordt op een strafbaar feit je je moet kunnen legitimeren of anders volgt er een (extra) boete wegens het niet kunnen tonen van een legitmatiebewijs. Mensen met een legitimatiebewijs op zak zijn dus van plan strafbare feiten te plegen. Daarom zou ik voor willen stellen dat er preventief gecontroleerd gaat worden op mensen met legitimatiebewijs op zak.

Indentificatie

Iedereen die nog eens indentificatie zegt, moet per onmiddelijk naar Drenthe worden gedeporteerd


Industrie

Inkomstenbelasting

Intensieve veehouderij

Een van de speerpunten van TON, zonder vee was de partij natuurlijk niet mogelijk.

Investeringen

Islam

Idereen mag natuurlijk geloven wat hij of zij wil, maar dan wel in de eigen tijd! Moslim zijn doe je maar thuis.

Jacht

Iedereen zou er een moeten hebben.

Jazz

Dit afschuwelijk buitenlandse woord zullen wij verbieden. Jas is eigenlijk ook overbodig zolang u het bij huis houdt.


Rita Verdonk. Rita Reys. Toeval?

Jeugdstrafrecht

Kane

Kane is een band waar geen Nederlander trots op is of trots op kan zijn, zelfs de moeder van Dinand niet. Ik stel voor om deze band te ontbinden. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zal op zijn minst getracht moeten worden deze band te weren op podia die subsidie van de Staat ontvangen.

Kansspelen

Heel erntsig dat de jeugd niet meer kan spelen

Kernenergie

NIet doen. want atomen bestaan uit ruimteschepen. Als je die gaat splitsen dan gaan er oneindig veel universums dood.

Kiesrecht

Bij overmatige gevallen van tandverlies, steunen wij tenminste protheses voor in het achterste gedeelte van het gebit.

Voor de voorkant en z.g. 'bovenbijters' is de tbs-behandeling gratis dus buiten Uw eigen risico.

Kinderbijslag

Iedereen heeft tegenwoordig de mogelijkheid om bewust te kiezen om wel of geen kinderen te willen, en ook hoeveel. Eigen verantwoordelijkheid dus. Daarom vind ik de kinderbijslag eigenlijk niet meer nodig. Als je graag een kind wil dan moet je daar ook de middelen voor hebben. Dus stel ik voor om de kinderbijslag af te schaffen, of... een limiet te stellen, bv. kinderbijslag voor maximaal twee kinderen.


Dit vind ik een goed idee. Zo stuur je er indirect ook op af dat arme mensen en buitenlanders het wel uit hun hoofd laten om kinderen te krijgen. En krijg je meer kinderen van nette Nederlanders met voldoende inkomen.


Het nadeel van dit plan is dat kinderen er de dupe van worden die er niet voor gekozen hebben om geboren te worden.


"Zo stuur je er indirect ook op af dat arme mensen en buitenlanders het wel uit hun hoofd laten om kinderen te krijgen". Waar slaat dit nu op? Je vergelijkt hier "buitenlanders" met "arme mensen". Dit slaat natuurlijk nergens op. Ik denk dat niet alleen de Zweedse, Belgische of Franse immigranten je hier boos op zullen aankijken, maar ook de hoogopgeleiden uit Turkije, Litouwen en Iran. Denk eerst eens na voordat je iets zegt! En daarbij: natuurlijk is dit niet mogelijk. Je kunt iemand niet dwingen om géén kinderen te krijgen. Dat is het ontnemen van een groot recht van iemand. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar bij mij maakt geld niet zo gelukkig als het geluk van een kind. En dat geluk gun ik iedereen.


Ik denk niet dat je het zo moet zien. Het gaat er niet om om "de buitenlanders" aan te vallen, dat begrijp je verkeerd. Wat ik bedoelde toen ik dit als themasuggestie opende is dat mensen meer eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. En in dit geval voor hun kinderen. Wie een kind wil moet daar ook zelf de middelen voor hebben. Van mij mag iemand 10 kinderen hebben als hij daar zelf goed voor kan zorgen, vrijheid blijheid toch. Maar ik vind niet dat de hele nederlandse bevolking daar aan mee hoeft te betalen. Dat bedoelde ik. Iedereen betaalt gewoon voor zijn eigen kinderen, net als in andere landen.


In een hoop andere landen zijn de vergoedingen, bijslagen en voorzieningen voor kinderen veel beter dan in Nederland. Dus wat bedoel je hier precies? Het is m.i. nogal kortzichtig om te zeggen dat iedereen maar voor zijn eigen kinderen moet zorgen. Het is in het belang van de staat dat er kinderen worden geboren. Over 20, 30 jaar of verder in de toekomst zijn dat degenen die ons land gaande moeten houden. Vergrijzing - vast wel eens van gehoord?


Het is in het belang van de staat dat er kinderen worden geboren in gezinnen die daar ook de middelen voor hebben.


Helemaal afschaffen lijkt mij ook wat veel van het goede. Wel zou ik ervoor pleiten om plafond in te stellen. Of dat nu bij 2, 3 of 4 kinderen moet zijn is denk ik wel vast te stellen op basis van prognoses. Stel we hebben gemiddeld 2,3 kind nodig om over 30 jaar de bejaarden (waaronder ik dan) te kunnen betalen, dan geven we voor 3 kinderen kinderbijslag. Dit getal kan periodiek worden bijgesteld.

Naar mijn mening is het beter een aantal voorzieningen zoals onderwijs en sportverenigingen (tot 18 jaar) gratis te maken. De rest (?) van de kosten van kinderbijslag kan dan via een algehele belastingverlaging aan iedere werkende worden (terug)gegeven.


Misschien een vreemde gedachtegang, maar is het niet zo dat kinderbijslag een subsidie tegen het milieu is? Je motiveert immers om meer kinderen te krijgen (te meer omdat de kinderbijslag progressief is). Elk kind zal (later) weer een bepaalde druk op het milieu leggen. Als je deze redering doortrekt dan zou je misschien zelf een kinder-milieu-belasting moeten heffen. Hier ben ik zelf geen voorrstander van, maar het zet de "progresieve kinder subsidie" in de vorm van de kinderbijslag natuurlijk wel in een ander licht.


Kinderbijslag moet blijven, maar alleen voor jongetjes.


Laagopgeleiden uit Turkije, Litouwen en Iran moeten het inderdaad uit hun hoofd laten kinderen te krijgen. Kinderen krijgen is géén grondrecht. Eventueel moet er een preventief verbod op instellen van een dergelijk grondrecht in de grondwet worden opgenomen. Bovendien moet de bijslag gefinancierd worden uit middelen, die niet afkomstig zijn van kinderloze echtparen. Instellen van een premie die alleen geheven wordt op paren met kinderen, naar rato van het aantal. Er moeten worden toegezien op "baby-runs", waarbij laagopgeleiden buiten de landsgrenzen gaan baren.

Klimaatveranderingen

Die schaffen we gewoon af. Lekker puh.

Koningshuis

Nederland moet weer een Republiek worden zoals het dat eeuwen was. Tijdens onze Gouden Eeuw waren we dat tenslotte ook. Het is niet alleen uit de tijd dat we een koningshuis hebben, maar druist ook in tegen alle democratische principes. Volgens de Grondwet zijn we allemaal gelijk, dus kan het niet zo zijn dat er een familie is die "meer gelijk" is dan anderen. Er zal een afvloeiingsregeling moeten komen voor de huidige leden van het koningshuis, waarna we een presidentieel systeem invoeren. Voordeel hiervan is dat Rita dan de eerste president van Nederland kan worden!


Helemaal mee eens!


Ik vind zelf als je kijkt naar alle landen met een monarchie dat deze landen het verhoudingsgewijs beter doen en een beter leefklimaat hebben dan de landen zonder monarchie. pietervanderweijden


Iedereen een koningshuis!

Kwartje van Kok

Landbouw

Landbouw. Een goed idee. Het land volbouwen is een kosteffectiever alternatief op het bouwen in zee.Een goed idee. Het land volbouwen is een kosteffectiever alternatief op het bouwen in zee.

Leges

Eén leger is genoeg.


Geen gekut met glasbakken. Smijt je fles gewoon weg als-ie leges.

Letigimatieplicht

Letigimatiekaarten vervangen door chips. Betere games voor de laptops in politiewagens, je gegevens staan dan toch op die chip.

Of staan de gegevens nou gewoon in de computer in de politiewagen. Hier moet zsm duidelijkheid over komen. Waarom moet ik mijn letigimatie in het zwembad riskeren door hem op het zonneveld laten liggen als ik ga zwemmen, als elke agent op mijn naam gewoon mijn pasfoto en gegevens op zijn scherm kan zien ?

Legitimatieplicht

Afschaffen. Komen de meesten niet uit.

LOL

Zie TON

Loonbelasting

Naar 14% verlagen.

Lorem Ipsum

Er dient voor eens en altijd duidelijkheid te komen wat de juiste definitieve versie van Lorem Ipsum is.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetaur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Luchtvaart

Doorstart Fokker

Luchtverontreiniging

Fokkers verbieden

Mededinging

Medezeggenschap

Dit leidt alleen maar tot verwarring, als iedereen door elkaar gaat praten.


Daar ben ik het echt volstrekt niet mee eens.


Medezeggenschap voor iedereen. gewoon een wiki opengooien op de internets.

Midden- en kleinbedrijf

Kleine zelfstandigen Kleine zelfstandigen worden door het huidige kabinet erg gekort en het is heel moeilijk om nog als kleine zelfstandig ondernemer het hoofd boven water te houden. Wat wil je daar aan doen, Rita?


Ik ben zelf kleine zelfstandige die net is gestopt omdat het mij ingewikkeld gemaakt wordt in dit land. Alleen allochtonen die niks te verliezen hebben durven nog te ondernemen in dit land. Zij die er met zijn allen steeds beter in aan het worden zijn geen belasting te betalen en alles aan elkaar te rommelen. En dan word er door dit kabinet ook nog met trots verteld hoe goed het gaat met de ondernemende allochtoon. Ondernemen in Nederland is als spelen met je leven. Laat mensen niet meer tot in den treure op school zitten maar zorg ervoor dat waneer ze iets willen weten of leren, ze ergens terecht kunnen. Zorg er voor dat Nederlanders met goede ideeen ergens terecht kunnen waar ze begeleid worden zo dat ze hun droom kunnen verwezelijken. Ga hen dan niet dwingen voor ze kunnen beginnen uit te zoeken hoe het allemaal werkt in dit land, want dan kom je nergens meer. Maak het ondernemersrisico zo overzichtelijk als het hoort te zijn.


Het wordt je tegenwoordig zo moeilijk gemaakt als zelfstandig ondernemer. Voor alles draai je voor de volle 100% op (denk bv. aan de hoge premies voor ziektekosten!) ongeacht wat je omzet is. En dat vind ik zo oneerlijk. Bij mensen in loondienst wordt er bij alles naar hun inkomen gekeken, hoeveel ze kunnen bijdragen, maar bij zelfstandig ondernemers niet. Waardoor velen van ons onder het sociaal minimum moeten leven.


Belastingen verlagen voor de zelfstandig ondernemers, bv. over de eerste 50.000 omzet die ze maken.


Eerste €50.000 ? Als dat alles is, dan ben je het niet waard om ondernemer te zijn, en wordt je maar weer lekker ambtenaar. €50.000!! Daar pis ik op.

Milieu

Criminele milieus hard anpakken.

Milieuheffingen

Het milieu dient volledig afgeschaft te worden. Net zoals Bokito, of die reigers in Amsterdam die je auto steeds volschijten..... En al die kikkers steeds die je uit de slaap houden....asfalteren dit land, helemaal is ook goed voor de file's!

Misdrijven

Niets gedogen, gewoon verbieden.

Motorrijtuigenbelasting

verzesvoudigen.


Als de kilometerheffing er dan per se moet komen, dan wel eerlijk en de motorrijtuigenbelasting en de BVB er TOTAAL af. Niet draaikonten en de BVB er toch voor een gedeelte in willen houden omdat "er dan te weinig in de schatkist vloeit". Ga dan eerst maar eens fors in de ontwikkelingshulp snijden, dan kunnen we dat geld mooi gebruiken voor (ouderen)zorg, onderwijs, veiligheid, en om Nederland mobiel te houden. En zo weet ik nog wel een paar posten.


Muziek

Ieder is natuurlijk vrij om leuk te vinden wat zij willen, maar waarom krijgen sommige soorten muziek steun van de overheid? Dat er af en toe een concert gesteund wordt is leuk, maar waarom krijgt al die "Urban" zoveel aandacht van de overheid?

Op deze manier wordt vooral niet-westerse muziek van overheidswege in de spotlights gezet, terwijl Europese en Nederlandse muziek een ondergeschoven kindje blijft! Ik zeg: of alles evenveel geld, of niets!

NAVO

Dit programma moet van de buis af. elke dag propaganda van de linkse kerk op tv van mijn belastingcenten.


Ik hoop niet dat dit het niveau van Trots op Nederland is. NAVO betekent "Noord-Atlantische Verdragsorganisatie", het is dus geen televisieprogramma.Zou het misschien mogelijk zijn dat de eerste schrijver een foutje gemaakt heeft en zijn stukje op een verkeerde plaats heeft gezet ? Niet meteen een niveau-conclusie eraan verbinden.......Jeroen Paauw is inderdaad een vreselijk pretensieuse man. Ik wens hem niet te betalen van mijn belastingcenten.


Inderdaad! Programma's van de Vara en ook de NOS moeten beter gecontroleerd worden.


a - Het is niet NAVO maar NOVA.

b - Het is niet Jeroen Pauw maar Jeroen Paauw.

c - Er werkt geen Jeroen Paauw of Jeroen Pauw bij NOVA of NAVO.

d - Geef mij drie goede punten waarop NAVO kerkelijk links is.

Natuur

Terugkeer naar de Natuur in het oosten des lands!


Nou wie houdt je tegen?

Nederlandse taal

Geen dyslectische of domme immigranten? Wij willen graag dat nieuwkomers goed onze taal leren. Maar wat nu als dat niet kan? Bijvoorbeeld omdat ze dyslectisch zijn, of dom? Ik stel voor dat bij asiel- of immigratieaanvragen wordt getoetst of de persoon in kwestie wel in staat is onze taal te leren. In geval van dyslexie of een laag ontwikkelingsniveau (zeg vmbo-niveau) worden ze geweigerd. Anders houden we zelf een onmogelijke situatie in stand. We stellen aan mensen die dat buiten hun schuld om niet kunnen, de eis dat ze onze taal goed leren. En dat is pas onmenselijk.

Ik denk niet dat dit een goede oplossing is. Ik denk namelijk dat "Trots" op Nederland ook betekent: "Trots" kunnen zijn op wat we voor een medemens betekenen. En als iemand moet vluchten uit bijvoorbeeld Afghanistan, maar die persoon heeft VMBO-niveau (Wat overigens helemaal geen dom niveau is?), zouden we die dan niet binnenlaten? Dat is niet humaan. Je kunt voor deze mensen best een aangepaste regel maken. Overigens, iemand die in Nederland zwaar dyslectisch of mentaal gehandicapt wordt geboren, zetten we toch ook niet het land uit omdat deze persoon "de Nederlandse taal" niet helemaal goed beheerst? En het laatste punt: Wie kent de Nederlandse taal nou wel perfect? Toch ook bijna niemand?

Nederlandse taal verplicht voor Nederlanders Niet alleen immigranten moeten verplicht worden om de Nederlandse taal te beheersen, deze eis moet ook aan Nederlanders gesteld worden. Ook op deze wiki valt het me op dat de meeste gebruikers niet goed om gaan met d's, t's en dt's. Omdat alle inwoners hetzelfde behandeld moeten worden, gaan Nederlanders die de taal niet goed genoeg beheersen samen met de immigranten op taalcursus. Als ze niet gaan, of als het resultaat niet voldoende is, kunnen we ze natuurlijk niet het land uitgooien. Mijn voorstel zou dan zijn om deze mensen het gebruik van internet te ontzeggen, totdat voldoende taalbeheersing bewezen is.

Toch wel typisch dat als mensen niets zinnigs in te brengen hebben gaan zeuren over de spelling- en grammaticafouten van mensen die wel die moeite nemen. Ik zelf heb ook weleens moeite met een dt'je hier en daar, ben ik dan te vergelijken met een allochtoon die al jaren hier woont en geen woord Nederlands kan lezen (laat staan schrijven)? Dat is natuurlijk grote stierenpoep.. Onze taal is zeker niet de makkelijkste en het feit is dat zelfs hoog opgeleide mensen soms moeite hebben met de d's, t's en dt's die onze taal rijk is. Opmerkingen over andermans typefouten vind ik ongepast, omdat je hiermee anderen de mogelijkheid tot reageren op deze (en andere) wiki ('s) ontneemt. Sommige mensen worden hier onzeker van en zullen geen thema aanmaken of reactie plaatsen, terwijl ze misschien echt iets constructiefs bij kunnen dragen aan ToN e.d.

Je spreekt jezelf al tegen in je laatste zin. Kunnen en willen zijn volgens mij toch heel verschillende begrippen. Ik vind het schandalig dat jij mensen toegang tot internet wil ontzeggen, omdat ze moeite hebben met dt's etc. Er is een aanzienlijk deel van de bevolking die hier moeite mee heeft en als jouw regels worden ingevoerd zal het heel rustig worden op internet. De bedoeling is dat immigranten de Nederlandse taal leren, zodat ze goed mee kunnen in de maatschappij. Dat is goed voor Nederland en de immigranten zelf. Ik ben er van overtuigd dat Rita geen moeite heeft een hand te geven aan een man die moeite heeft met zijn dt'tjes, maar verder de taal goed beheerst. Ik verspil verder geen tijd meer aan je voorstel.

Ik ga er vanuit dat iedereen zijn best doet om zo weinig mogelijk typefouten te maken. Daarom niet te moeilijk doen over mensen die typefouten maken. Zolang het duidelijk is wat iemand bedoeld is het toch goed?

De taal verkwanselen is een beetje vergezocht. Toch vind ik het een kleine moeite om mijn eigen bijdragen na te lezen. Dit is wat er bij een hoop mensen aan mankeert, veel fouten komen voort uit luiheid. Overigens snap ik dat er af en toe toch iets doorheen glipt. Het is dan ook goed gebruik in wiki's om de betreffende fouten gewoon te corrigeren, zonder te gaan zeuren.

Nasynchronisatie Alle andere landen waar de trots op het eigen land al wel breed wordt uitgedragen, zoals Frankrijk, Duitsland, Italie, synchroniseren buitenlandse films in hun eigen taal na. Alleen in Nederland, met zijn minderwaardigheidscomplex, wordt alles ondertiteld. Wij moeten trots zijn op onze taal en ons niet laten overspoelen door films en programma's in andere talen. Wij moeten ook alles nasynchroniseren. Taal lijkt trouwens op het TON wiki wel een belangrijk thema te zijn. Ik stel dan ook voor om TAAL een van de extra hoofdthema's te laten zijn. Taal is voor een groot deel onze identiteit.

Taalzuivering Nu we toch het thema taal hebben aangesneden, laten we een voorbeeld nemen aan onze zuiderburen de Vlamingen. In tegenstelling tot de Nederlanders gebruiken zij erg weinig buitenlandse woorden in hun taalgebruik (behalve dan de Franse woorden die ze in praktisch elke zin gebruiken). In Nederland lees je bijna om de vijf woorden een Engels, Frans of Duits woord! Ik stel voor dat de overheid een campagne start die erop gericht is mensen meer bewust te maken van hun moedertaal en de verloedering ervan door buitenlandse invloeden tegen te gaan. Vanaf nu zijn dingen niet meer cool, maar mieters, gebruiken we een regenscherm in plaats van een paraplu en is een cliché gewoon weer een afgezaagde opmerking!


Nee

"Zeg maar nee dan krijg je er twee". Is een oud nederlands gezegde, zou dit inhouden dat wanneer je nee zegt tegen buitenlanders je er twee keer zoveel van terug krijgt?


Nee is het nieuwe Ja!

Negers

Moeten teruggestuurd worden naar Nigeria

Noodhulp

Geert doe er tog is wat aan!

NOVA

Nederland moet hier per direct uit stappen. De NOVA kost ons alleen maar geld. Geld dat we ook kunnen gebruiken om onze eigen welstand op te krikken in plaats van uit naam van de NOVA in andere landen oorlog te voeren waardoor er steeds meer vluchtelingen naar dit land komen, die dan ook weer allemaal willen meeëten.


Ik hoop niet dat dit het niveau van Trots op Nederland is. Nova is een televisieprogramma en voert dus geen oorlog.

OESO

OLO

Zie w00t

Omroepbestel

Dit nieuwe systeem zou per direct bij de mac-donalds geïnstalleerd moeten worden. Gewoon handig toch? Via de intercom een fricandel-speciaal of een patatje oorlog bestellen.

Omzetbelasting (btw)

Alcohol is ook een levensbehoefte. Het BTW hierop moet dus naar het lage 6% tarief.

Onroerende-zaakbelasting

==

Recht op onslag moet worden aangescherpt.Maar het moet werkgevers niet heel makkelijk worden gemaakt mensen de straat op te schoppen. Die bui zie ik al hangen, dank je feestelijk. Als de werkgeversorganisaties de vrije hand zouden krijgen dan staan we binnenkort met z'n allen op Pasen, Pinksteren, Kerstmis en Koninginnedag gewoon te werken. Mensen die dat niet erg vinden prima, maar ik hoef het niet.


Laat dit lekker aan de werkgevers en werknemers zelf over om een contract op te stellen. Dit is beter voor de economie hoor. En als er krapte is, komen er vanzelf werkgevers die langjarige contracten aan werknemers aanbieden. Het schijnt zelfs zo te zijn dat vakbonden juist zorgen voor lagere lonen, in plaats van hoge lonen. De vakbonden geven aan welke lonen "gangbaar" zijn. Terwijl als dit niet bekend is, werkgevers het risico willen afdekken en hogere lonen betalen.


Ben ik niet met je eens. Als het werkgevers te gemakkelijk wordt gemaakt, is het hek van de dam. Waarvan akte

==

Oorlogsslachtoffers

Moeten ook afgeschaft worden, net als het milieu

Oosterhout

Oosterhout is een pracht van een stad in het Bourgondische Noord-Brabant met om-en-nabij 55.000 inwoners. Deze stad wordt volledig genegeerd door elke overheid! Er is bijna niets te doen, geen bioscoop, geen kartbaan, geen laserschietbaan en geen discotheek. ER IS NIET EENS EEN TREINSTATION! En de Slotbosse Toren staat er ook als een bouwval bij! Rita, doe er wat aan!


Inderdaad, elke stad van meer dan 50.000 inwoners zou een station moeten krijgen. En daarvoor een duidelijke termijn stellen, anders staat er over 5 jaar nog niks. En meteen daarna starten met de rails leggen.

Openbaar vervoer

Openbaar Vervoer De beste oplossing voor het fileprobleem en de uitstoot van CO2 lijkt me stimulering van het openbaar vervoer. Waarom met een auto van zo'n 6 m3 en 1000 kg rondrijden terwijl je meestal alleen maar jezelf hoeft te verplaatsen van thuis naar werk. Als we het openbaar vervoer nu bijna gratis maken (niet helemaal, want dan wordt er onnodig tijd in de trein/bus doorgebracht) bijvoorbeeld een euro per uur in de trein ofzo. Studenten en scholieren gaan al met het openbaar vervoer naar school/werk, waarom daarna niet meer?? Zodoende raakt men gewend aan het treinreizen. Vervolgens zou er gedifferentieerd kunnen worden, zodat je meer luxe en/of privacy krijgt als je meer betaald. En er kan veel meer geld worden verdiend met catering etc. Betaal de kosten van het openbaar vervoer gewoon uit de algemene middelen, want bijna iedereen gaat er gebruik van maken als het bijna gratis is. Verder moet de aansluiting van trein naar woning/stad veel beter georganiseerd worden, eventueel met taxi's. Kortom: als je snel en erg goedkoop van A naar B kunt met het openbaar vervoer, zijn de files binnen korte tijd opgelost. En extra geld eraan verdienen kan dan wel met reclame, catering, luxere zitplaatsen etc. etc. Als ik naar mijn eigen situatie kijk, is het simpelweg duurder om met de trein te gaan dan met de auto. In dat geval tel ik alleen de benzine, omdat je de auto toch al voor de deur hebt staan. Je moet eigelijk zorgen dat de auto alleen gebruikt wordt door mensen die iets moeten vervoeren zoals boodschappen of een aanhanger, of op vakantie gaan, of met het hele gezin ergens naar toe gaan. Het overwegen waard denk ik zo!

Het grootste probleem met het huidige openbaar vervoer is niet de prijs maar de lange reisduur, beperkte capaciteit en daarmee samengaand het gebrek aan comfort. Als ik met het openbaar vervoer naar mijn werk wil moet ik eerst een uur in een overvolle trein zitten, vervolgens een kwartier wachten op een tochtig station, vervolgens nog een half uur in een overvolle trein zitten en dan als klap op de vuurpijl een half uur lopen naar mijn werk.

Om mij de trein in te krijgen moet je het OV niet gratis maken maar zorgen dat de capaciteit voldoende is zodat ik fatsoenlijk kan zitten (trein 2x zo lang maken dus), de trein moet vaak rijden (minimaal 4 keer per uur, liever nog 6 keer per uur) en er moet fatsoenlijk lokaal vervoer zijn zodat ik van het station op mijn werkplek kan komen. En daar wil ik dan best wel voor betalen.


Quote: Als ik naar mijn eigen situatie kijk, is het simpelweg duurder om met de trein te gaan dan met de auto. In dat geval tel ik alleen de benzine, omdat je de auto toch al voor de deur hebt staan.

Dit is veel te gemakkelijk geredeneerd. U vergeet een van de belangrijkste kostenposten van een auto, en dat is de afschrijving. U zult als U met de auto naar het werk gaat ook de afschrijving in Uw kostenplaatje per kilometer moeten meeberekenen, en dan kon er wel eens een heel ander kostenplaatje tevoorschijn komen.


Nederland moet zichzelf indelen als een land met één groot metrosysteem, en niet meer met treinen zoals nu. Gewoon elke vijf minuten vanaf elk station een metro/trein laten vertrekken. Een vast schema. En alleen maar stations in plaatsen met meer dan 55.000 inwoners.


Meer wegen, meer rails, meer verkeer. Mijn stelling: je moet het probleem aanpakken bij de bron. Minder of korter reizen (en dan met name rondom drukke tijden) is de echte oplossing. Minder reizen door telewerken. Korter reizen door mensen fiscaal te prikkelen te verhuizen naar een plaats dichterbij het werk. Voorbeelden: afschaffen overdrachtsbelasting, betalen voor gemaakte kilometers ipv bezit (ook voor lease auto´s, bedrijfswagens en ov kilometers), ontwikkeling steden (wonen en werken) buiten de randstad. Meer werken met lokale expertise, ipv experts van de andere kant van het land. Dus kortere dienstverbanden, meer contractwerk, inhuren externe krachte uit de regio.

Opiniepeilingen

Opiniepeilingen à là Maurice de Hond en TNS-NIPO zijn zóó pre-Internets 2.0. Nieuwe regeringsbesluiten moeten nu beoordeeld worden door het volk door middel van het geven van kudo's. Echter, mensen die teveel -1 kudo's geven moeten geregistreerd worden als zogenaamde Mingolen Zij kunnen op den duur een permanente ban krijgen, in Secondlife alsmede in Reallife!

Overheidsfinanciën

Pensioen

Werkend Nederland moet op 62 jarige leeftijd met pensioen kunnen. Ik vind dat de overheid best een controleorgaan in het leven mag roepen om te kijken of de pensioenfondsen niet al te risicovol aan het beleggen zijn.

62 jaar is best al veel. Als iemand er 40 jaar werken op heeft zitten lijkt het mij al welletjes. Om het argument te torpederen dat er dan te snel te veel kennis verloren gaat denk ik dat er veel meer aan (bij)scholing gedaan moet wordener moet juist minder aan (bij)scholing worden gedaan, dan gaat er ook minder kennis verloren. DUH!

Pers

Is over het algemeen zo links als mijn linkerbroekzak. Te erg voor woorden, heeft niets meer met objectiviteit te maken.
Het is niet wetenschappelijk aangetoond dat de pers op de hand is van de linkse politieke partijen. Bovendien wat is links vandaag? Je kunt beter een onderscheid maken tussen liberaal, conservatief, progressief

Alle subsidie aan de Pers moet worden stopgezet. De Media worden daar veels te links van. De markt kan heel goed bepalen wat mensen willen horen en zien, daar hoeft de linkse overheid zich niet mee te bemoeien.


Over het verschil links-recht: Linksmensen gaan ervanuit dat mensen van nature geneigd zijn het goede te doen. Rechtsmensen weten dat de mens van nature slecht is en geneigd tot al het kwaad.


Linksmensen vangen subsidie en rechtsmensen werken voor hun geld. Linksmensen doen aan pappen en nathouden op het pluche van Den Haag en rechtsmensen houden van doorpakken een aanscherpen.

Pim

Postume rehabilitatie van Pim als Hoogleraar aan de Erasmus universiteit, door middel van instelling van een Fortuyn leerstoel.


In de geest van Pim stel ik voor er een leerbar van te maken.

Post

Iedereen een verplichte tweede brievenbus voor ongeadresseerd drukwerk.


Wat is daar het nut van??


Dat werkt ook in outlook.

Privacy

Is al afgeschaft en kan nog verder uitgekleed worden....


Mensen die voor privacy zijn hebben altijd iets te verbergen.

Privatisering

Provincies

Raad van Europa

Europa mag nog wel raad mag geven, maar ze mogen niet meer onze wetten bepalen.

Raad van State

--Kvdlinde 6 apr 2008 22:47 (UTC)== Radio ==

Dat Rita Sky Radio zsm verbiedt!


I second that! --Kvdlinde 6 apr 2008 22:47 (UTC)

Rechterlijke macht

Er meot een wikipedia achtig platform worden opgericht waar de burger kan beslissen wie er schuldig is en waaraan. En de strafmaat die daar dan bijhoort moet ook door het volk kunnen worden bepaald.Het ouderwetse Volksgericht moet er weer komen. Sites als GeenStijl en Retecool bewijzen dat dergelijke schandpalen prima werken. Mensen die naar aanleiding van virtuele schandpalen Legale Stappen willen zetten, komen vaak van een koude kermis thuis. Zo kan de rechterlijke macht ingeperkt worden. De rest van de misdrijven kunnen gewoon opgelost worden met herinvoering van de doodstraf of uitzetting naar een land waar de regering lak heeft aan mensenrechten.

Rechtsbijstand

Reclame

Geen reclame meer voor producten die van links komen.


Vanwaar toch steeds die scheiding tussen links en rechts?


Eens met bovenstaande: onderzoek heeft al lang aangetoond dat er geen links-rechts scheiding meer is. Rita zei dit ook al; zij is recht door zee, en TON dus ook. Wat me er gelijk op brengt dat er nog een partij-slogan moet komen, iets met zee ook, ofzo.


Over welke zee had Rita het dan? De waddenzee of de noordzee? Er bestaat vooralsnog geen duitse zee en de Noordzee ligt links van nederland tewijl in het noorden de waddenzee ligt waar je gewoon kan wadlopen. Ik vind dat Rita hier best duidelijkheid over kan verschaffen, of weet ze nog niet dat de zuiderzee niet meer bestaat.


Maar Rita vond Mark Rutte dan ook weer niet echt "rechts", uds ze is wel rechts. En wij ook.

Recreatie

Gratis verstrekking zeeziektepillen.

Regering

nooit wat van gemerkt

Retroromaans

Afschaffen!

Rita Corita

Rita Corita is de ideale vrouw naast Rita. Zij vertolkt perfect de Nederlandse volksaard, en zou zowel inhoudelijk als decoratief een ideale vice-president naast Rita zijn. Daarom: Rita Corita als running mate!

Rita Corita als Rita's co-Rita !!!! Was al jaaaaren afgeschaft

Schadevergoeding

meer schadevergoeilijking!

Schenkings- en successierechten

Schiphol

Naast het feit dat de beveiliging op 's lands grootste luchthaven zo lek als een mandje is, stijgen de prijzen van het eten op Schiphol de pan uit. 2 frietjes, 2 frikadellen en 1 flesje cola kosten niet minder dan 14 euro. Dat is bijna éénendertig gulden, voor de terugrekenaars.

Schubbekutveen

Moet opgericht worden

Secundaire arbeidsvoorwaarden

komen pas NA de primaire arbeidsvoorwaarden. Onthou dat nou toch eens!

SMS

Verbod op SMS'en. De taalverloedering kwam door de allochtonen maar ook een beetje door alle Nederlanders met een mobiele telefoon. Het gebruik van SMS gaat gepaard met vreemdsoortig taalgebruik.

 • Het kan een SMS-duim veroorzaken
 • Veel relaties lopen op de klippen door SMS geflirt
 • Bedrijven smeren je contracten aan wanneer je ergens een keer op gereageerd heb
 • Slecht voor onze taalontwikkeling
 • Mensen SMS'en terwijl ze fietsen en dat is gevaarlijk

Sociale zekerheid

Flexibilisering van de arbeidsmarkt en hervorming WW Het huidige beleid is er volledig op gericht dat mensen die bij een bepaalde werkgever werken dat ook de rest van hun carriere blijven doen, met als gevolg dat veel mensen vastzitten in een baan waar ze niet gelukkig van worden en waarin ze niet optimaal presteren. Om dat op te lossen stel ik voor om het huidige arbeidsrecht en WW drastisch om te gooien:

 • Versoepel het ontslagrecht, dwing werkgevers niet om jarenlang te blijven soebatten met werknemers die niet functioneren
 • Iedereen die werkloos wordt (dus ook mensen die zelf ontslag nemen) krijgt gedurende zes maanden een WW-uitkering ter hoogte van 70% van het gemiddelde inkomen over de laatste 12 maanden. Daarmee sla je twee vliegen in één klap: je voorkomt dat mensen jarenlang niet functioneren in een baan die niet bij ze past en omdat de duur van de uitkering beperkt is tot zes maanden voorkom je dat mensen jarenlang thuis op de bank gaan zitten.
 • Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je om de zes maanden ontslag neemt om vervolgens weer een half jaar thuis te gaan zitten, daarom kun je gedurende je hele loopbaan in totaal maximaal 30 maanden WW krijgen (vijf periodes van zes maanden).

Met dit systeem stimuleer je mensen om werk te gaan doen wat bij ze past en waarin ze dus goed functioneren. Je voorkomt dat mensen jarenlang niet functioneren maar wel salaris opstrijken.

Een socialer systeem is wenselijk waarin we samen zorg dragen voor onze eigen welvaart, samen voor ons eigen, als het ware.

Sport

Sjoelen moet internationaal erkent worden.

Staatsschulden

Altijd van je af lossen!

Statistiek

Ik ben zelf van mening dat als we dingen willen veranderen dat we ook moeten weten wat er gebeurt. Een goeie investering in statistieken vind ik dan ook van belang we moeten namelijk wel weten waar we over praten. Aangezien we in het jaar 2008 leven, kan dit met de huidige technieken ook mogelijk zijn. Daarom vind ik dat bijvoorbeeld het CBS veel meer moet inversteren in ICT en de fundamenten in de ICT. Ik vind het nu nog een vrij onoverzichtelijke site. Het zou makkelijk zijn als we het hier over bepaalde onderwerpen hebben dat we met een paar eenvoudige drukke op de knop gelijk de cijfers van het CBS in kunnen kijken. Dat maakt politiek bedrijven een stuk makkelijker voor ons allemaal. pietervanderweijden


- Hier bijvoorbeeld de tabellen voor de bevolking van Nederland bevolking Nederland

Strafrecht

Doodstraf Invoering van de doodstraf heeft economische en emotionele voordelen maar een verschrikkelijk emotioneel nadeel, het is onomkeerbaar. Als de doodstraf wordt ingevoerd is op den duur de kans 100% dat een onschuldig iemand hiertoe zal worden veroordeeld. Het is de vraag of de voordelen tegen dit nadeel opwegen. Matthijs 3 apr 2008 22:41 (UTC)

Voordelen

 • Er bestaat 0% kans op recidive van de veroordeelde.
 • 100% genoegdoening van de/het slachtoffer(s), waardoor het trauma gecreerd door de veroordeelde makkelijker kan worden verwerkt. Maar je kan je ook afvragen of eerst martelen en dan de doodstraf niet nog meer genoegdoening geeft. Dus is 100% wel een sterke uitspraak. [Het is de vraag of er 100 % genoegdoening is bij de slachtoffers, wanneer de slachtoffers tegen de doodstraf zijn, het lost hun verdriet niet op van het verlies (gebruiker: Lydia 5-3-2008 15:38)]
 • Oplossing cellentekort, dit is relatief, op dit moment ben ik (Matthijs 3 apr 2008 22:45 (UTC)) er nog niet uit waar de strafmaat komt te liggen. Als hypotetisch gezien de strafmaat wordt gelegd bij wat nu 5 jaar cel is dan doodstraf wordt dan zullen de gevangenissen in Nederland straks een stuk leger zijn. Maar als je de doodstraf inzet in plaats van iedere celstraf, zouden we geen cellen meer nodig hebben. Dit scheelt een heleboel geld, wat we dan alsnog aan ontwikkelingshulp kunnen uitgeven.
 • Afschrikkende werking, met de doodstraf in het vooruitzicht zal men niet zo snel een misdrijf plegen. En met marteling en

dan doodstraf zou deze afschrikkende werking nog groter zijn. Wat dat betreft kunnen we nog best wat van Iran leren.

Nadelen

 • Het is goed om van een samenleving te verwachten dat er niet wordt gemoord, aangezien íederéén lid is van een samenleving is er geen énkel iemand met het recht 'wraak'moord uit te spreken of uit te voeren. Simpel gezegd, leiders worden geacht het goede voorbeeld te geven zowel in afstraffen als in verzorgen en vergeven. Want ditzelfde verwacht men van de ondergeschikten.
 • Onomkeerbaar, als de doodstraf wordt ingevoerd is op den duur de kans 100% dat een onschuldig iemand hiertoe zal worden veroordeeld. De kans is aanwezig dat dit al bij de eerste uitvoering van de doodstraf zo is, zodat die 100% snel gehaald wordt.
 • Het geld dat we met de doodstraf besparen aan cellen, moet worden uitgegeven aan executiemethoden. Feitelijk levert dit dus natuurlijk geen geld op.
 • Het blijft moord
 • De doodstraf is geen Nederlandse traditie, maar een van de Verenigde Staten en van dictaturen en we zijn Trots op Nederland.

Afschrikkende werking is onzin Als de doodstraf een afschrikkende werking zou hebben dan zou er in de Verenigde Staten minder criminaliteit zijn dan bij ons en dat is niet het geval, integendeel.

Conclusie Niet invoeren

Inleven En voor wie bovenstaande nog niet overtuigend genoeg vindt. helpt het wellicht eea. in de persoonlijke situatie voor te stellen. Het is altijd makkelijk te praten over dingen op afstand, maar de nuance komt vaak als je dingen helderder voor de geest haalt. Stel uw geliefde/moeder/vader/zoon/dochter/vriend/vriendin wordt verdacht van een zwaar misdrijf. Zij/hij krijgt de doodstraf, maar verzekert u dat zij/hij het niet heeft gedaan. Hoe zou u dat vinden? Of zij/hij heeft het wel gedaan, maar u kent de persoon, kent de achtergrond, en weet dat zij/hij op onverklaarbare reden totaal van slag was en in een waan van verstandsverbijstering heeft gehandeld. Zou u nog steeds voor de doodstraf zijn?

En de gevangenen met meer tegelijk op een cel! Mijn grootmoeder ligt in een verpleeghuis weg te kwijnen met vier andere bejaarden, waarvan er een doof en dement is en de hele tijd de radio heel erg hard zet zodat je elkaar nauwelijks kan verstaan, terwijl de criminelen in luxe hotelkamers met playstation en xbox en weet ik niet wat allemaal worden gezet. De staat betaalt zelfs bezoek van prostituees! Schande! Ik zou willen dat mijn oma nog een bank kon beroven, dan had ze tenminste een fijne ouwe dag. Straf moet weer echt straf worden. Water en brood. En laat ze er maar voor werken. Als criminelen niet willen werken, gewoon geen eten.

Subsidies

Er gaan veel te veel subsidies naar duistere linkse clubs die met dat geld de overheid bestrijden. Schaf dat soort subsidies af. Ook allerlei "multiculturele" instellingen moeten geen subsidie meer krijgen, maar gewoon gaan werken voor hun geld.


JUIST !! Helemaal mee eens. Gesubsidieerde multi-culti maffia en dierenmaffia en milieumaffia hebben in het verleden lang genoeg geteerd op de zak van de belastingbetaler ! Afschaffen die subsidie en die figuren aan het werk.


En de subsidie aan krakers moet ook stoppen. Geef dat geld maar aan mensen die ervoor werken. Dan kan er in de vastgoedwereld ook eindelijk weer eens geld worden verdient.

Studeren

- Studiefinanciering gaat vors omhoog.

- Verplicht lid worden van een vereniging.

- Wonen moet goedkoper en luxer worden voor studenten, meer studentenhuizen.

- Bovendien gratis studieboeken.

- Bovengenoemde voordelen niet laten gelden voor onzinstudies, eventueel af te schaffen.

- Maak een einde aan discriminatie van studenten in prachtwijken.

- Studenten zijn de toekomst van NL, laten we trots zijn op hen!

- NB: HBO cursus volgen is geen studeren.

Technologie

Trots op Philips! Trots op DAF!


Stoppen met geld verspillen aan zgn. 'opensource' software. Dit is software die door hobbyisten (lees: puisterige pubers) gemaakt wordt in hun vrije tijd en gratis beschikbaar gesteld wordt. Amateuristisch prutswerk dus.


Veel aandacht voor open standaarden, met name op het gebied van software zoals documenten. Dat is goed voor burgers (meer keuze voor een pakket wat voor jou de goede prijs/kwaliteit verhouding heeft). Goed voor de softwareindustrie (kleine bedrijven hebben ook een kans ten opzichte van de grote jongens). Goed voor de overheid (goedkoper, geen risico om over 10 jaar documenten niet meer te kunnen lezen). Alleen niet goed voor de grote software bedrijven.

Telecommunicatie

Televisie

Weg met Martin Simek, die man woont op kosten van de belastingbetaler in een hele grote villa in Toscane, terwijl hij maar een week in het jaar echt programma's maakt. Van die vuige linkse propaganda, terwijl hij niet eens fatsoenlijk Nederlans kan.


Meer programma's met Hennie Huisman, Ron Brandtsteder en Andre van Duin. Dat soort programma's maakten mij Trots op Nederlands! En daarnaast moet er ook een SBS2 en SBS3 komen, want hun televisie gaat pas echt over de hollanders. Zoals de dominoday en hun ze nieuws.

Terrorisme

Onderzoek terrorismeIs het werkelijk nodig om in Nederland zo angstig te zijn voor iets dat in Amerika is gebeurt? Waarom? Een redelijke vraag die veel Nederlanders nog altijd beantwoord willen zien. Onderzoek naar de deelname in Afghanistan is een thema dat van de tafel is verdwenen door onderhandelingen. Waarom krijgt onze regering een paniekaanval voor een slappe film van 15 minuten, maar doet het uiterst zwijgzaam over een deze deelname in Afghanistan? Naast Afghanistan steunen we ook Amerika in de oorlog in Irak. Amerika die destijds zeker wist dat er WMD's in Irak werden gemaakt. Echter sinds de inval is er niks gevonden. Hoe kan het dat we zoiets nog blijven steunen? Waarom is er nooit om opheldering gevraagd?

Daarnaast is voor veel mensen het hele 11 september verhaal een wazig onsamenhangend verhaal waar ook nooit een onderzoek vanuit Nederland naar is gedaan. Een nieuw onderzoek met duidelijk gerichte vragen aan Amerika is toch wel het minst dat kan worden gedaan. Immers hangen beleidsmakers telkens weer nieuwe regels op aan dit fenomeen "terrorisme". Maar in welke mate worden wij dan bedreigd? En is die mate van bedreiging er niet altijd al wel of niet geweest?

Volgens mij is niet de deelname in Afghanistan, maar juist de deelname aan de oorlog in Irak reden voor onderzoek dat door de huidige regering is "weggecompromist". Wat mij in de discussie omtrent terrorisme altijd mateloos heeft verbaasd, is dat er nooit een echte definitie van terrorisme is vastgesteld. Wat is terrorisme eigenlijk? Een enkeling die met een bom een gebouw inloopt en onschuldigen treft? Een stelletje Amerikaanse soldaten die een meisje verkrachten voor de ogen van haar familie voor hen te vermoorden? Een Israelische luchtaanval op burgerdoelen in het buitenland? Shock and awe bombardementen waar de overlevenden de rest van hun leven trauma's aan overhouden? Wie zegt dat wij het alleenrecht hebben om "terrorisme" te definiëren? En vervolgens; wat is dan de "War on terror" waar wij zo vurig in mee willen doen eigenlijk?


Heel goed. En verder natuurlijk camera's ophangen, dan laten die moslims het wel uit hun hoofd om zich op te blazen.

Toerisme

Tuinbonen

Dubbeldoppen is nergens voor nodig.

Tuinbouw

Ik vind dat alle regeltjes over de hoogte van hekken en tuinhuisjes afgeschaft moeten worden.

Tweede Kamer

Afschaffen dus...!


Of anders een Tweede Kamer voor iedereen!

Ubuntu

Gaaf OS

VUT

Veehouderij

De boer wordt nu al jarenlang gedemoniseerd door allerlei door de overheid gesubsidieerde dierenterroristen. je moet als veehouder zo veel formulieren invullen dat je geen tijd meer hebt om voor je beesten te zorgen. En als er dan eentje toevallig tussen de deur van het veetransport komt ben je meteen een dierenbeul. De boer moet weer gewoon boer kunnen zijn. Schaf al die bureaucratie af.


Boer zoekt vrouw van de buis.

Maar laat dieren toch met rust!!


De identificatieplicht voor varkens kan worden afgeschaft.

Veeteelt

Maar laat dieren toch met rust!!

Vennootschapsbelasting

Verenigde Naties

Is natuurlijk hee mooi, maar als iedereen zijn eigen stoepje nou eens schoonhield is de straat schoon. Eerst maar eens Nederland weer op orde krijgen, dan pas over de grens kijken. Nu is het zo dat buitenlanders eerst geholpen worden, maar laten we ook een aan de eigen bevolking denken.

Vermogensbelasting

Verkeer

Nederlandse Artiesten die aan de weg timmeren moeten centraal worde ngecoordineerd, zodat de infrastructuur daar echt beter van wordt.

Verpleeghuizen

Ik vind dat iedereen een eigen kamer moet hebben in een verpleeghuis. Nu liggen de oude en zieke mensen vaak met z'n zessen op een kamer en hebben ze helemaal geen privacy. Terwijl gevangenen wel een eigen cel hebben. Wat is dat nou voor kroms? Mensen in een verpleeghuis dienen wij met respect te behandelen. En een eigen kamer hoort daar bij !!!


Onzin. Verpleeghuizen zijn meestal maar een tijdelijk iets. Of de mensen gaan terug naar waar ze vandaan kwamen, of ze gaan dood. Dat lijkt het mij in beide gevallen het beste dat mensen gezellig samen liggen.

De vergelijking met gevangen is erg dom en kortzichtig. Typische linkse opmerking! bah!

Verslavingszorg

Afkicken verplicht. Het kan niet zo zijn dat de staat allerlei junks gaat lopen financieren. De bijstand is er voor echt zielige mensen. Verslaafden meoten gewoon opgepakt worden. Met z'n drieen op een cel en dan net zo lang opsluiten totdat ze niet meer verslaafd zijn.

Verzekeraars

Een veiligere aars kun je niet hebben

Visserij

Maar laat dieren toch met rust!!

Ja, zeg jij nou ook eens wat, veeteelt!


Oormerken, net zoals veeteelt. Dat zal ze leren niet recht door zee te zwemmen.

Waterschappen

Afschaffen. Het is een archaisch bestuursniveau. Net als de provincie trouwens. Na de gemeente komt de de landelijke regering, en daarna niets.


Inderdaad afschaffen! Ik snap ook niet waarom dat is bedacht, want het is ook erg zinloos een waterschap. Water blijft helemaal niet op een schap liggen.

Vrouwenkiesrecht

Daar is nu ruim 90 jaar mee geexperimenteerd en wat heeft het ons opgeleverd? NIETS! Het politieke en bestuurlijke niveau HOLT achteruit sinds de vrouwenbemoeienis, en waarom horen we daar nooit iets over?


Passief vrouwenkiesrecht kan er gewoon uit. Wel controle op transsexuelen.

Watervoorziening

Om recht-door-zee te kunnen regeren is water van groot belang. Verhoging van dijken dient aldus geen enkel nut, aangezien we weer een zeevarende natie zullen worden.

Internet

Strenge regelgeving voor internets. Iemand sugegsties?


Mensen zouden een internetsdiploma moeten halen, voordat ze een aansluiting kunnen krijgen!


Een soort van digitale postzegels maken zodat we niet meer zoveel spam en vieze mailtjes krijgen. Kinderen krijgen deze ook.


Legale stappen nemen tegen die figuren op de rijkswegstraatlaan.


Per direct een verbod op het forwarden van mailtjes. Ik bedoel, mesnen sturen zomaar mailtjes door met bv. zogenaamd geinige plaatjes erin, dat kost mij tijd en dat moet stoppen.


Verplichte cursus spelling en grammatica voor iedereen op internet! --- Internets moet verboden worden. Er staan veel vieze dingen op. Veel kinderen hebben Internets. Of er moet beter op gecontroleerd worden door een speciale eenheid.

Wereldhandelsorganisatie

Leuk, maar wat hebben we eraan? Menstruatie van alle verdragen!

Werkgevers

Mensen die werk geven moeten het land uit.

Werkloosheid

Werkloosheidsbestrijding

Werknemers

Procentueel zijn er meer werknemers dan werkgevers. Dit vind ik niet correct! Men moet evenveel geven als dat men neemt.

Werktijden

Politici zouden tijd moeten krijgen om te werken.


En is ontslag gerechtvaardigd als je om 11 uur komt aankakken maar de functie omschrijving toch duidelijk zei "geen 9 tot 5 mentaliteit"?

Wetenschap

Er gaat veel te veel subsidie naar sociale wetenschappen, terwijl de samenleving daar helemaal niets aan heeft. Wetenschappers moeten voor hun prestaties worden beloont, dus alleen als ze wat nuttigs uitvinden.Het levenswerk van Dr. H. weggelaar moet erkent worden en een leidraad vormen voor de toekomst.

Windenergie

De milieumaffia zegt altijd dat dat zo goed is voor het klimaat en zo, maar als je eens wist wat voor gassen daar allemaal niet bij vrijkomen en hoe slecht

die voor het broeikaseffect zijn, nou dan laat je je tofu voortaan wel staan.

Objectivisme

Kies voor het Objectivisme: een duidelijke ideologie voor een duidelijke politica.


Hou het simpel,hou het lokaal

Het thema dat politici bezig houdt is dat de burger het contact met de politiek kwijt is. Dat is ze al jaren. Landelijke politici luisteren niet naar de burger. De oorzaak hiervan zijn algemene landelijke regelgeving. Wat ik hiermee bedoel, zijn regelgeving die de indruk wekken een betere leefomgeving te maken voor burgers.

Veel wetsvoorstellen met daarin het woord "verbod" komen bij veel burgers over als een schending van hun vrijheid. Vooral sociaal-democratische partijen proberen de mening van een virtuele meerderheid, te forceren als een wet voor "algemeen nut". Dit terugdraaien, of hier feedback op geven is onmogelijk. Het is landelijke politiek, dus deze politici hebben geen oog voor de mening van de burger.

De oplossing hiervoor ligt in een aantal delen:

 • Het schrappen van landelijke wetsvoorstellen die niets te maken hebben met het voorkomen of bestraffen van geweld tegen eigendommen of eigen lichaam, inclusief door middel van fraude
 • Het schrappen van subsidies vanuit de landelijke overheid, inclusief "gouden aandelen"
 • Gemeentes en provinciën meer autoriteit geven om eigen wetten te maken
 • Een standaardisatie comité, bestaande uit afgevaardigden van gemeenten, om (bijna-)unanieme afspraken te maken

Op deze manier is de politiek aanspreekbaar, menselijk, en van zichtbaar invloed op de leefomgeving van de burger.

--Refalm 3 apr 2008 23:03 (UTC)

Integratie? Acceptatie!

Dat tig jaar oeverloos proberen de integratie van immigraten in Nederland goed te laten verlopen is mislukt is inmiddels wel duidelijk. Het wordt tijd niet langer in termen als integratie te praten, maar over te gaan tot acceptatie. Accepteer dat niet iedereen gelijk is, in hetzelfde keurslijf wil of kan passen en dat individuen nou eenmaal verschillend zijn. Probeer niet langer geforceerd van allochtonen verkrampte Nederlanders te maken - maar probeer ook niet om autochtonen te dwingen zich continue aan te passen aan niet-westerse culturen die in Nederland ontstaan. Laat iedereen vooral zijn of haar identiteit behouden! Het is namelijk een kwestie van dialoog. Dat betekent niet dat we moeten buigen voor de tirannieke eisen van een kleine minderheid van Islamisten zoals dit kabinet maar al te graag doet. Een dialoog betekent dat het de moslims duidelijk wordt dat onze westerse verworvenheden net zo heilig en onaantastbaar zijn voor ons als de Koran voor hen. Het lijkt er echter op die vrijheden niet heilig zijn voor het kabinet en ik denk dat ze daarom zo gevoelig zijn voor de eisen van de Islam. Pas als dat veranderd, kunnen we spreken over wederzijds respect. Pas dan is er kans op een dialoog.


We hebben wetten en regels waar we ons allemaal aan dienen te houden en taal beheersing zou daar zomaar bij kunnen gaan horen. Dat daarnaast een club mensen op zondag in een kerk wil gaan zitten is prima. Dat een andere club ramadan houd en geen varkens wil eten: prima. Maar dwing het mij, een ander individu, niet op om ergens in mee te gaan "ter integratie". Ik heb de vrijheid om zelf te bepalen in welke mate ik mij wil interesseren in andere culturen, geloven, denkwijzen, voorkeuren etc.

En acceptatie geldt niet alleen voor verschillende culturen - Koopzondagen afschaffen omdat een bepaalde geloofsgemeenschap van mening is dat werken op zondag zondig is, staat haaks op de vrijheid om te doen en laten wat je wil met je tijd. Accepteer dat er mensen zijn die het niet erg vinden op zondag te werken, accepteer ook dat er mensen zijn die dat wel erg vinden - maar houd kerk en staat gescheiden.

Nederland is vol! In verhouding tot het aantal bewoners nu en de beschikbare ruimte. Om het voor de huidige bewoners leefbaar te houden en om in de toekomst een zodanige verdeling van culturen te behouden dat de Nederlandse cultuur gewaarborgd blijft moet er geen toegang voor andere culturen meer toegestaan worden.

Vrijstelling van belasting 80-Jarige

80-jarigen en ouder vrijstellen van belastingen. Indien een inwoner de respectabele leeftijd van 80 bereikt is dat iets waar we trots op kunnen zijn. Na een levenlang belasting betalen wordt de 80-jarige vrijgesteld.

Niet alleen omdat we de 80-jarigen willen feliciteren maar ook omdat het waarschijnlijk geld oplevert!

Momenteel worden alle oudjes achtervolgd door allerlei instellingen en belastingen. Post wordt vaak niet geopend of adequaat beantwoord. Post van allerlei zorginstellingen en overheden over toeslagen, indicaties, wisselingen van organisaties, verzoeken om via het internet de belastingaangifte te doen enz., enz. We plukken de oudjes in al die verpleegtehuizen, tehuizen en aanleunwoningen kaal totdat ze nog ongeveer 2.200 Euro hebben. Dan pas komen ze in aanmerking voor vrijstelling (weer ingewikkelde formulieren).

Laat de algemene rekenkamer maar eens uitrekenen wat we besparen als we deze groep geheel vrijstellen. Ik zou die opdracht wel eens willen formuleren.

Dan hoeft niemand meer weg uit Nederland en kunnen we trots zijn op onszelf dat we zo met onze ouderen omgaan en als oudere trots zijn om in Nederland te wonen!


Er zijn wel wat opmerkingen te plaatsen: -Aantrekkingskracht van Nederland op buitenlandse ouderen. Iedereen kan hier zijn laatste dagen slijten in een belastingparadijs, op kosten van de Nederlanders. Inwoners van de Europese Unie kunnen hier gewoon komen wonen. Marokkanen met een dubbele nationaliteit gaan niet op hun oude dag terug, maar blijven vaak in Nederland. Wellicht is het een optie om alleen mensen die een bepaald aantal jaren, laten we zeggen 40 jaar, in Nederland belasting hebben betaald en zodoende hun bijdrage aan de samenleving hebben geleverd.

-Je doet net alsof alle ouderen arm en zielig zijn. In de toekomst zijn de meeste ouderen echter geen AOW bejaarden meer die in een verzorgingshuis zitten.

-Gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Er worden meer vrouwen 80 jaar dan mannen. Dit is echter geen reden om daar een onderscheid tussen te maken.


Euthanasie

kan ook een oplossing zijn.

Transparantie Overheden

Transparantie Overheden (gemeentelijk, provinciaal en landelijk) afdwingen. De overheid dient dezelfde regels te hanteren als die aan het bedrijfsleven worden opgelegd. Van te voren gemaakte afspraken over het te voeren beleid zie ik als kartelvorming en dient verboden te worden. Om de politiek en de burger bij elkaar te brengen in een debat is meer transparantie vereist.

We hebben kundige mensen in de regering en politiek nodig die niet weg lopen voor verantwoording. Momenteel wordt elke verandering in koers (bij regeringsaccoorden) en/of doel gezien als een afwijking van de afspraak en leidt om die reden tot vertrouwensbreuk en vertrek van (misschien wel zeer) kundige mensen. Met voortschrijdend inzicht is niets mis. De overheid zou zich moeten omvormen tot een lerende organisatie.

Ik stel voor de overheden te verplichten tot de publicatie van alle inkomsten, uitgaven en subsidies. Niet op honderden verschillende websites maar op één website. Daarnaast worden de overheden verplicht tot het publiceren van een jaarverslag. Naast dit jaarverslag, want het gaat nu eenmaal niet uitsluitend om de cijfertjes, worden de overheden verplicht tot het publiceren van een sociaal maatschappelijk jaarverslag. Op deze wijze kunnen de cijfers met de motivatie in verband gebracht worden en kan iedereen zich een oordeel vormen over de prestaties en het gevoerde beleid. Ook kunnen op deze wijze de prestaties van overheden onderling vergeleken worden. - Kunnen de belastingen werkelijk omlaag? - Is het overheidsapparaat werkelijk te duur? - Moet een gemeente of een provincie nu werkelijk zoveel honderden miljoenen aan subsidie uitkeren?

Kortom: meer inzicht in cijfers en (apart) meer discussie over sociaal maatschappelijke aangelegenheden naar aanleiding van gerealiseerd beleid weergegeven in website en jaarverslagen. En bovendien; vrijheid voor politici en regering om op basis van voortschrijdend inzicht te handelen!

Nederland flexibel

Waarom nog de oude week en weekendgedachte.

Nederland 7 dagen per week open:

- Vrije keuze 2 vrije dagen per week, meer vrijheid.
- Efficiënter gebruik van bronnen.
- Minder filedruk.
-

Vergeet niet dat de huidige zaterdag en zondag zeer oud denken is. Het komt voort uit het christelijke geloof en daar wordt door het huidige kabinet krampachtig aan vast gehouden, of er worden zelfs regelingen teruggedraaid onder de invloed van diezelfde christelijke partijen.

Nederland is een land met een puur Nederlandse cultuur en in die cultuur zijn er meerdere geloofsrichtingen, moslim, christen, boedhistisch of joods en nog veel meer. Al deze geloven hebben hun eigen feestdagen of vrije dagen, daar past dat oud denken gewoon niet meer in.

Dus laat de Nederlandse, Turkse en Joodse ondernemers en al die anderen zelf bepalen wanneer hij open wil zijn, dit is flexibilteit ten top in onze Nederlandse cultuur en draag er zorg voor dat geen enkele partij of organisatie commentaar mag geven op de overtuigingen en gedragingen van een ander.

Door die spreiding ontstaat er wel een 7dagen 24hrs economie, maar dan wordt diezelfde economie over 7 dagen gespreidt en niet langer in dat huidige 5 dagen. Dat zou zelfs wel een een paar procent van de filedruk kunnen afhalen


Ik vind dit een zéér goed idee, zie al een aantal grote voordelen: - minder files doordat er ook in de weekenden normaal door wordt gewerkt - solidair met mensen die nu al in de weekenden moet werken, zoals politie, verpleging - minder wachtlijsten omdat normale operaties ook in de weekenden worden uitgevoerd - efficienter gebruik van kantoren, dure machines etc. etc.Het spijt me, maar ik vind dit een idee om in de prullenbak te laten verdwijnen. Nederland is toch al zo gejaagd door de 24-uurs economie waar in feite niemand om gevraagd heeft. En ik zie nou ook absoluut niet in wat dit idee met meer vrijheid te maken kan hebben. In mijn niet geringe familie- en vrienden/kennissenkring wordt het weekend zoals het nu is zéér gewaardeerd, en niet in de laatste plaats omdat als je iets leuks wilt gaan doen/ondernemen dit soort dingen allemaal in het weekend worden gehouden. Mensen die er geen moeite mee hebben hun weekend eraan te geven en door de week 2 dagen vrij te zijn als er toch niks te doen is mogen voor mij, maar dat is dan hun eigen keuze. Laat het weekend voor mij zoals het is, de week is er om te werken, en het weekend om te ontspannen op de manier zoals ik dat wil. En de 24-uurs economie mag wat mij op de helling worden gezet.

-- Als reactie op de laatste spreker: ik vind dit enigzins egoistisch. Er zijn namelijk tal van mensen die omwille van hun werk in het weekend moeten werken. Dus je kunt niet helemaal stellen dat dit altijd uit vrije wil is.


Niks mis met het weekend, maar wie zegt dat dat op zaterdag en zondag moet vallen? Dat is volgens mij het punt hier. Diegenen die dat willen: ga je gang! Voor veel werk maakt het echt weinig meer uit of het op woensdag of zondag wordt gedaan tegenwoordig. Daarbij: juist in Nederland is weekend drukte spreiding belangrijk. Stel dat het zondag mooi weer is in de zomer, dan kan je nog nergens van de natuur genieten omdat wegen/treinen/parkeerplaatsen/stranden/parken/paden/meren/steden barsten van de mensen. Ik werk al sinds lange tijd in een onregelmatige baan en vergeleken met mijn kantoorbaan ben ik daar nu HEEL blij mee!


Stop overheidsverkwisting. Geld naar daar waar nodig

De groep Nederlanders aan de 'onderkant van de maatschappij' groeit. Voedselbanken rijzen de pan uit, buurten verpauperen en mensen die een uitkering werkelijk hard nodig hebben schrapen het geld bijeen terwijl een ander gedeelte onrechtmatig beroep doet op sociale voorzieningen. Oa. de WAO/WIA en de WW worden stelselmatig misbruikt ten koste van de mensen die echt kansloos zijn. Controle op de kinderbijslag is er niet zodat er voor een handvol kinderen bijslag wordt aangevraagd terwijl er 1 koter thuis rond loopt. Daarnaast verrijkt de bovenkant zich met gouden handdrukken en exorbitant hoge salarissen. Organisaties krijgen onnodige subsidies, bouwen idioot dure gebouwen voor zichzelf en de overheid verkwist miljarden oa. met projecten die uiteindelijk niet werken, waar niet genoeg vooronderzoek naar gedaan is en met onnodig dure uitgaven in projectjes om ontspoorde jongeren "weer op de rails" te krijgen (die vervolgens niet werken) Deze lijst kan nog onuitputtelijk worden aangevuld.

Besparing door bijvoorbeeld:

 • Meer controle op het gebruik van sociale voorzieningen door:
 • natrekken van aanvragers. Levensloop, CV, Medische- en psychologische dossiers en de mening van onafhankelijke artsen/psychiaters opvragen.
 • Een goede controle op de kinderbijslag
 • Een beter overzicht en controle op de uitgaven van gemeenten, provincies en de centrale overheid.
 • Inkrimping ambtelijk apparaat en afschaffing van idioot lange en dure wachtgeldregeling.
 • Duidelijke en strenge controle op beleidsvoering van ambtenaren
 • Afschaffing en controle op verrijking van de top in het bedrijfsleven
 • Geen dure heropvoeding, onzinnige projecten m.b.t. (draaideur) criminelen maar gewoon een forse straf. (wie zei dat onze cellen te vol waren en er daardoor geen gevangenisstraffen meer konden worden voorgeschreven en we dus nu zitten met die belachelijke taakstrafjes? Intussen willen de buren onze leegstaande cellen volproppen)
 • Het gebruik van elektronische communicatie op basis van een opt-in regeling. Als voorbeeld: De belastingdienst verstuurt veel post naar bedrijven. Ieder kwartaal de omzetbelasting aangifte. Dat zijn minimaal 2 A4tjes, plus een envelop en porto. Tevens stuurt de belastingdienst een e-mail met dezelfde informatie. Momenteel is het niet mogelijk om de 'analoge' post te stoppen en alleen een e-mail te ontvangen. De ander kant op: de belastingdienst accepteert alleen 'analoge post', buiten dat dit geld en tijd verspilling oplevert is het een vreselijk inefficiënt systeem dat in stand wordt gehouden.
 • Besparing op energie bij straat verlichting. Is het haalbaar om 'niet kruispunten' 's nachts tussen 1:00 en 5:00 uit te schakelen? Dan wel 'interval' verlichting te implementeren.
 • als overheidsdienaren onterecht geld aannemen, dient dit te worden terugbetaald, zoals dat ook voor "gewone" burgers geldt. Voorbeelden: ex-minister die huursubsidie krijgt in New York, ex-minister die in de kamer zit maar daar zelden te vinden is omdat ze haar eigen partij aan het oprichten is (nevenactiviteiten).
 • Zie verder: Thema's:Overheidsverkwisting

Zorg dat het geld komt bij projecten en dat deel van de bevolking die het nodig hebben. Ouderen zie zorg behoeven, thuis of in een instelling

Veiligheid op straat en in de trein

De echte WAO-ers/kansarmen

Opbouwen van verpauperde wijken en strenge maatregelen voor mensen die afbreuk aan de wijk doen

Vul maar aan…..

Druk op Drenthe

Wij zijn wel trots op Nederland, maar we gaan er niet goed mee om. Als we het over Nederland hebben, bedoelen we de polders, weilanden, molens, onze mooie steden, enzovoorts. We gebruiken onze ruimte alleen niet nuttig. De meeste van onze Hollandse kwaliteiten liggen in het Westen van het land. Maar al onze problemen en ellende stoppen we ook daar. Waarom gebruiken we onze onbenutte gebieden niet meer? Bijvoorbeeld Drenthe. Er is niets, er woont bijna niemand. Er zijn bijna geen van onze bovengenoemde Nederlandse kwaliteiten te vinden (anders dan in andere perifere gebieden, zoals Friesland waar het juist typisch Nederlands is). Waarom stoppen we niet wat meer vervuilende industrie, wat meer asielzoekers, wat meer energiecentrales, jeugdgevangenissen en noem maar op in Drenthe? Plek zat en (bijna) niemand heeft er last van.

Ja en waarom niet (ik woon er dus nog even) omdat ik mijn werk in andere delen van het land niet kan bereiken door de slechte verbindingen (FILE, TREIN, BUS). Het stopzetten van het traject om een 2e spporverbinding naar het noorden te leggen drijft mensen weg uit de bovenste 3 provincies. De regering zou daarom ook hier iets aan moeten en draag dan eens zorg voor die snelle verbinding door bv een trans-rapid verbinding aan te leggen tussen de grote steden. Ja het kost veel, maar als het de file druk vermindert en daardoor minder verlies in de economie, kon dat geld wel eens snel terug verdient wordem


waar slaat dit op? wat bedoelt u met 'bovengenoemde kwaliteiten', als u die opsomming bedoelt met weilanden erin, dan spreekt u zichzelf behoorlijk tegen. In Drenthe leven veel mensen, een stuk minder dan in de randstedelijke gebieden maar toch is het niet zo dat er bijna niemand leeft. Alles wat met vooruitgang voor Drenthe te maken heeft 'kost teveel geld', kijk naar de spoor verbinding, die er toch maar niet komt. Dit geld is zogenaamd allemaal nodig voor de randstad. Wie durft te beweren dat drenthe een stuk lands is met een paar boeren erop, zal toch eens een keer naar Drenthe moeten komen, en kijken hoe het er uit ziet!, en dan niet naar het eerste beste dorp na de grens van drenthe, maar naar Assen, Hoogeveen of Emmen. Hier zijn heel veel kwaliteiten te vinden, alleen kunnen die niet optimaal benut worden omdat het westen denkt dat Drenthe niks heeft. Dus krijgt Drenthe ook geen geld en zal het achterblijven. Totdat de ondernemers in Drenthe er echt genoeg van krijgen, en niet meer wanhopig wachten op hulp van de overheid, want die komt er toch niet! Want Drenthe is toch niks meer dan een stuk land. We zullen vanzelf meer met Duitsland gaan handelen, en dan ineens zal er ineens een goede spoorverbinding nodig zijn, want de EGOÏSTEN in het westen hebben dan wat aan Drenthe. Ik hoop dat Nederland zo snel mogelijk overstroomd, en dat dus drenthe kustgebied wordt, ik zal jullie niet in huis nemen, want jullie zouden het andersom ook niet hebben gedaan, want wie neemt er nou een BOER(lees: zelfstandig ondernemer met succesvol bedrijf) in huis? In drenthe is niet plek zat, want er zijn steden en dorpen en waar die niet zijn is natuurgebied (natuur is iets wat niet is gemaakt door de mens, kan je het je voorstellen?) en natuurgebied mag niet worden aangetast!. Mensen in Drenthe hebben nog respect voor elkaar, en dit moet zo blijven, dus ik zou zeggen, hou je problemen lekker zelf, wij hoeven ze niet. Ook al worden er al genoeg problemen naar Drenthe verplaatst. (Laatst nog is besloten om een opvangcentrum te beginnen voor drugsgebruikers uit de randstad, die junks mogen ook daar naar het centrum toe.) om alles samen te vatten: Zorg voor je eigen problemen, en val daar niet mensen mee lastig die wel normaal kunnen leven.


Als Drente groter wordt, door bijvoorbeeld Groningen of Overrijsel er bij te doen, dan is het makkelijker om er ook overlastgevende projecten in kwijt te kunnen.

Meer tastbare inburgering

Met de inburgeringscursus zijn we al een heel eind op weg om allochtonen in onze cultuur in te lijven, maar zijn de effecten ervan wel blijvend? Wanneer een buitenlander de cursus met succes heeft afgelegd, gaat hij weer naar huis waar hij hoogstwaarschijnlijk omringd is met spullen uit zijn thuisland, met als gevolg dat de kloof tussen hun cultuur en de onze groot blijft. Zou de inburgering niet veel beter werken als iedere allochtoon na het afleggen van het inburgeringsexamen een Hollands inburgeringspakket mee naar huis krijgt met daarin bijvoorbeeld delfts blauw servies, een jaarvoorraad tulpenbollen, klompen voor het hele gezin, een cd met Hollandse tophits, een Hollands kookboek enz. Op deze manier zullen ze niet meer om onze mooie cultuur heen kunnen! En om ervoor te zorgen dat er hierdoorniet alleen maar meer geld aan allochtonen wordt uitgegeven, moeten ze de kosten van dit pakket voor eigen rekening nemen.

Ik vind dat nieuwe immigranten eerst een jaar in een (Nederlands) gastgezin moeten worden geplaatst.


Dat lijkt me een nuttige suggestie. Een groter Drenhte zou bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden om kernafval in op te slaan. Dan moeten de Drenthen daar natuurlijk wel voor gecompenseerd worden, bijvoorbeeld door gebeidsuitbreiding.

Geen flat-tax maar aflopende belastingschijven

Op zich is het door TON geopperde idee van een flat-tax al een stap in de juiste richting. Maar waarom niet verder gaan? Draai het belastingsysteem om en laat de hogere inkomens een lager belastingtarief betalen. Reden: met een hoog inkomen betaal in je absolute zin altijd veel meer belasting, omdat je bruto inkomen hoger is. Is dat eerlijk? Met een aflopende schaal stimuleer je mensen om hogerop te willen komen en beter te presteren. Beter presteren = hogere beloning, in plaats van succes afstraffen. Ga uit van de mensen die succesvol zijn in onze samenleving, in plaats van altijd maar de zwakkelingen te beschermen. Het is vaak hun eigen schuld dat ze niet goed presteren en weinig geld verdienen. Niet je best doen op school, niet studeren maar tv kijken, niet gemotiveerd zijn op je werk, et cetera. Op een laag inkomen maakt het in absolute zin niet zoveel uit wanneer de belastingen wat hoger zijn en met dit idee is de stimulans er in ieder geval meer om beter je best te doen.


Ik vind het idee best wel een overweging waard maar de volgende zin snap ik niet helemaal:

Op een laag inkomen maakt het in absolute zin niet zoveel uit wanneer de belastingen wat hoger zijn

Volgens mij maakt het juist voor de lage inkomens in absolute zin heel veel uit als ze meer belasting moeten betalen.

--- Als reactie op hierboven: het maakt natuurlijk wel wat uit om de taks voor lagere inkomens te verhogen, maar ja, dan spreek je in termen van een 10tje minder in de maand in vergelijking met 200 10tje's minder in de maand wat bij de topinkomens het geval is.


Nee in relatieve zin maakt het voor arme mensen veel uit. Stel we maken hun belastingtarief gewoon ook 50%. Ze betalen op hun lage loon van zeg, 2500 euro dan 1250 euro belasting. In absolute zin is dat niet zo veel. Relatief wel (de helft namelijk). Iemand met een normaal inkomen, die op dit moment al die lage inkomens en uitkeringstrekkers en asielzoekers financiert, betaalt van zijn inkomen van zeg, 8000 euro zo'n 4000 euro aan belasting. Dat is in absolute zin veel meer. Mijn voorstel is dus om de hogere inkomens een lager percentage te laten betalen, zeg 25%. Dat is dan nog 2000 euro. Dit bedrag is in absolute zin nog steeds hoger dan dat van de belastingbetaler met het lage inkomen. Een veel eerlijker verdeling. Succes wordt weer eens beloond in dit land, in plaats van alle energie te besteden aan de zwakkelingen van onze samenleving.


Er is een aparte topic gewijdt aan dit thema. Hierin heb ik al aangegeven dat de basisgedachte van ons belastingstelsel is dat de sterkste schouders de sterkste lasten dragen, en dat het belastingstelsel met aflopende tarieven hier ook al aan voldoet. Of het stelsel van aflopende tarieven of het stelsel met een vlaktax het beste is, weet ik zo niet, zolang het stelsel met oplopende tarieven maar wordt afgeschaft, want dat is echt enorm oneerlijk en onlogisch.

Uitkeringsstelsel

Het huidige uitkeringsstelsel is hopeloos ingewikkeld en kost kapitalen. Er is veel fraude en er wordt veel uitgegeven aan fraudebestrijding. Zou het niet verfrissend zijn om in een klap alle uitkeringen af te schaffen? We besparen daar als Nederland ontzettend veel geld mee. Surinamers worden gestimuleerd om weer eens zelf na te denken hoe ze aan hun boterham moeten komen. Echt schrijnende gevallen komen vanzelf wel bovendrijven. De zelfredzaamheid van de samenleving kan dan weer eens aangesproken worden. Een buurvrouw zal heus wel te hulp schieten. Daarnaast is genoeg werk te doen in Nederland. Nu worden Surinamers alleen te veel in de watten gelegd. Laat dit een paar maanden voortbestaan en bouw dan langzaam weer overheidssteun op voor de Surinamers waarvan dan blijkt dat de uitkering echt noodzakelijk was. Die bewijslast ligt bij de Surinamers zelf. Het is niet aan de overheid om dat aan te tonen en om fraude te moeten ontdekken. Zie het als een grote reset-knop die eens in de zoveel tijd wordt ingedrukt.


En hoe moeten de Surinamers voor wie een uitkering echt noodzakelijk is die paar maanden dan doorkomen?

Salarisopbouw

De salarisopbouw in Nederland, waarom zou het salaris van de premier de norm moeten zijn?

Omdat het alsmaar verhogen van salarissen inflatie teweeg brengt? Daarbij zou je echt willen dat een ambtenaar meer gaat verdienen dan de premier?


Laat de salarissen lekker aan de markt over!!


De salarissen kunnen met 10 % opgebouwd worden. Nederland is ondertussen, per hoofd van de bevolking, sowieso 20 % rijker dan Duitsland. We zien daar helemaal niets van terug.


Moslims moeten een salariskorting naar rato van verbruikte bidtijd krijgen. Dan is de 10 % helemaal makkelijk te doen.

Huisvesting

Studenten, net afgestudeerden, laag inkomen. Allemaal situaties waarin het nu erg lastig is een huis te huren laat staan te kopen. Ook een te korte inschrijving is een reden waarom het zo belachelijk lang duurt voor iemand een huis kan huren. Dit laatste is denk ik een grote ergernis. Zijn er soms te weinig huurhuizen? Woningcorporaties die te veel denken aan geld i.p.v. de mensen? Naar mijn mening worden er te veel huizen gebouwd voor de hogere inkomens. En veel te weinig voor lagere inkomens. En daar raak ik hopelijk ook een kern voor de oplossing. Namelijk meer geld steken in huisvesting voor studenten, starters, en lagere inkomens. En liever niet een reeks containers op elkaar gestapeld (v.b. Almere). Nee echte huizen van hout/steen met een dak erop. Goede huisvesting heeft het hele land baat bij.


Je analyse klopt niet. Er komen steeds meer hogere inkomens bij. Het aandeel lage inkomens daalt (gelukkig) in Nederland. Je moet mensen stimuleren om hogerop te komen. Er staan in dit land genoeg goedkope woningen, door er nog meer bij te bouwen houd je huidige systeem in stand. Ik stel voor om juist iedereen met een uitkering verplicht een containerwoning toe te wijzen, aan de rand van de stad. Of in Almere, zoals je zelf al aangeeft. In ieder geval op plekken waar mensen met voldoende middelen liever niet wonen. De echte huizen komen dan vrij voor mensen met een laag inkomen, studenten en starters.


Ik moet je teleurstellen, ik ben een starter, in Den Haag, en ik had binnen 3 weken iets gevonden om te kopen. En, studenten? Die moeten ook als studenten leven. Als je voor 200 euro per maand een kamer wil moet je ook niet kieskeurig zijn. Dat was ik in mijn studententijd ook niet.


Mooi gesproken


Quote: "Het Sociaal Cultureel Planbureau raamt dat in 2004 het aantal mensen met een laag inkomen weer gestegen is tot 11% van de bevolking. Een recenter onderzoek van de gemeente Utrecht bevestigt dat beeld. Evenals een onderzoek van vorig jaar van de Sociale Dienst in Amsterdam. Het CBS telt daarbij een stijging van het aantal mensen met een uitkering. Al met al lijken deze cijfers het beeld te bevestigen dat de armoede sinds 2001 toeneemt." Quote: "Nieuwe landelijke cijfers over armoede zijn niet voorhanden. De overheid laat daar geen onderzoek meer naar doen. De kwakkelende economie van de laatste jaren is echter een slechte voorbode." Bron:http://www.armekant-eva.nl/dossier2005lang.htm

Gezien ook de huidige krediet problemen mag ik toch wel stellen dat er juist meer armoede is in Nederland. Hoe dit samenhangt met of er meer of minder hogere inkomens zijn kan ik niet over oordelen. Dat je mensen moet stimuleren om hogerop te komen ben ik het helemaal mee eens. Maar wat als je niet hoger op kunt komen door bijvoorbeeld gebrek aan kunnen? Wat ik aan wil geven is dat er een uitzondering kan zijn waarom je niet hogerop kunt klimmen.

Quote: “Ik stel voor om juist iedereen met een uitkering verplicht een container woning toe te wijzen, aan de rand van de stad. In ieder geval op plekken waar mensen met voldoende middelen liever niet wonen. De echte huizen komen dan vrij voor mensen met een laag inkomen, studenten en starters.”

Heeft dit te maken met een vooroordeel over uitkeringsgerechtigden? Want niet elke uitkeringstrekker doet dit omdat ie geen zin heeft om te werken. Behoren mensen met een uitkering dan niet tot de lage inkomens?

Quote: “Ik moet je teleurstellen, ik ben een starter, in Den Haag, en ik had binnen 3 weken iets gevonden om te kopen. En, studenten? Die moeten ook als studenten leven. Als je voor 200 euro per maand een kamer wil moet je ook niet kieskeurig zijn. Dat was ik in mijn studententijd ook niet.“

Het is goed om te weten dat er wel starters zijn die niet dit probleem ondervinden. En studenten die moeten leven als student kan ik wel in meekomen. 200 euro zou een redelijke prijs zijn voor een kamer. Toch wordt er volgens mij wordt vaker een veel hogere prijs voor en kamer gevraagd.


Goede huisvesting is zeer belangrijk, als iemand in een normaal huis woont is er ook een grotere kans dat de rest van zijn leven normaler en stabieler is. Wanneer ik de laatste jaren iets hoor over nieuwe huizen die gebouwd zijn dan zijn het altijd koopwoningen of luxere appartementen. Tegelijkertijd worden oude flats met sociale huurwoningen in de 'prachtwijken' vervangen door flats met duurdere appartementen en slechts een paar van die sociale huurwoningen blijven over. Het is goed dat er mensen die enigszins vermogender zijn in deze wijken komen te wonen (bijvoorbeeld voor lokale ondernemers) maar waar moeten de minima heen die hier voorheen woonden? Als er geen nieuwe betaalbare huisvesting voor deze mensen gebouwd wordt zullen zij moeten inkorten op andere uitgaven zoals een opleiding waardoor zij nog minder kans hebben om hogerop te komen dan voorheen, en een opleiding is juist in deze 'prachtwijken' een van de belangrijkste manieren om bijvoorbeeld de nieuwe Nederlanders te laten integreren. Om deze mensen ook een kans te geven is het nodig dat er voldoende aandacht besteedt wordt aan voor hen betaalbare woningen.


Zee

De regels voor vaartuigen op zee zijn simpel: niet links, niet rechts maar rechtdoor! Hou Zee!

Zorg nieuwe stijl

Door alle nieuwe technieken, kunnen we mensen steeds langer in leven houden, wat steeds meer geld kost. Waarom eigenlijk?

Leg voor dure behandelingen een maximale (fysieke/mentale) leeftijdsgrens vast. Na de "leeftijd" de Natuur/God/Allah zijn gang laten gaan. Het klinkt misschien hard, maar ooit zal het toch deze kant opgaan.

Pas dan kan afdoende geïnvesteerd worden in andere thema's als ons sociale stelsel en de kennisecomie.


In het huidige zorgstelsel wordt al rekening gehouden met behandeling, kosten en leeftijd. Bijvoorbeeld; een bejaarde, bedlegerige patient met een gebroken heup krijgt geen heupprothese terwijl een vitalere patient wel een optimale behandeling van de breuk krijgt. Efficientere zorg zou een beter idee zijn om de kosten te drukken. Als arsten beter op de hoogte zouden zijn van de kosten van de zorg, zouden er mijns inziens minder onnodige onderzoeken worden aangevraagd. Aan de andere kant wordt de geneeskunde ook steeds defensiever, steeds meer naar Amerikaanse standaarden. Door eisende patient en uit angst bestaat de tendens steeds meer onderzoeken en in mindere mate behandelingen uit te voeren. Dit wekt ook meer kosten in de hand. Ook zou de communicatie een stuk efficienter kunnen in ziekenhuizen, onnodig veel papierwerk lijdt tot frustratie bij het personeel, in de zorg evengoed als in andere sectoren. Implementatie van een goed werkend electronische patienten dossier in alle ziekenhuizen lijkt mij een waardevolle investering. Dit is al deels op gang, maar over het algemeen duren dergelijke projecten altijd lang voordat ze functioneren door een overmaat aan regelgeving in Nederland.


Het lijkt mij dat je vantevoren niet kunt weten wat de kwalitatieve/productieve levensduur is van iemand die de 'dure' behandeling heeft ondergaan. Waar leg je de grenzen?

Stel: je hebt een zoon/dochter van pakweg 14 en hij/zij is zojuist slachtoffer bij een tragisch ongeval geworden. Om zijn/haar leven te redden heeft hij/zij een 'dure' operatie nodig, maar dan zal hij/zij niet meer kunnen functioneren op de arbeidsmarkt.

Zou dan toch lullig zijn als de ouders dan voor de kosten moeten opdraaien en als ze dat niet kunnen betalen... Verhaal is wel duidelijk denk ik.


Mijn mening is dat je stelling nogal luguber en onmenselijk is, zo kun je niet meer van zorg spreken zelfs. -ONEENS-

Inderdaad oneens, mogelijk moeten we eerst een kijken waarom de zorg zoveel kost, artsen, specialisten en hoge opgeleide verpleegkundigen hebben jarenlang op kosten van de staat gestudeerd (in ieder geval deels). Zodra ze aan het werk gaan berekenen ze torenhoge tarieven en spekken ze wederom hun zak over de rug van Jan modaal en alles wat daar onder zit. Is dit fair, nee als die doktors dat willen laat ze dan maar eigen prive klinieken oprichten en draag er zorg voor dat de zorgaanbieders dit soort kosten dus nooit vergoeden. Dan verliezen ze vanzelf hun klanten en kunnen we eindelijk eens de echte kosten doorberekenen. (zonder zakkenvullers) ZEKER NIET MEE EENS

In de bovenstaande tekts wordt vergeten dat artsen enorm hard werken en soms weken van 70 uur maken. Hun salaris is naar mijn idee eerder te laag dan te hoog. Deze mensen hebben langer gestudeerd dan gemiddeld, en in die periode dus ook niets verdiend. Veelal bestaat er ook nog een studieschuld. Dat moet later ingehaald worden. Een arts draagt een enorme verantwoordelijkheid en daar moeten ze ook naar beloond worden.

Ook een arts in opleiding betaalt zelf zijn opleiding. Uiteraard ontvangt hij of zij studiefinanciering en kan desgewenst een LENING afsluiten bij de staat. Deze hoger opgeleide mensen vormen wel een van de pijlers van onze samenleving en zijn vaak levensreddend bezig! Ook Jan Modaal heeft een ziektekostenverzekering waardoor lang niet alle behandelingen voor eigen rekening zijn. Dat er ondertussen al hervormingen binnen de salariering van artsen e.d. aan de gang zijn wordt hierboven vergeten. ONEENS met deze stelling van leeftijdsgrens.Laten wij als TON zo niet reageren.Het is beter om de organisatie van de zorg goed te regelen en de richtlijnen goed te hanteren om de beschikbare middelen beter te besteden, de overheid moet efficiënter werken.


Het zijn vooral de managers (vaak PVDA'ers) die zo veel geld kosten in ziekenhuizen en verpleeginstellingen. Als we die nu eens zouden afschaffen en de handen weer aan het bed dan kan de zorg al stukken goedkoper en efficienter. Zorgtoeslag is een verkapte subsidie van de overheid aan verzekeringsinstellingen (ook vaak PVDA'ers), afschaffen. Dat geld kan veel beter naar de zorg zelf.


Ik ben het volledig eens met het gedeelte over de managers in de zorg. Ook op gebieden als tandheelkunde moeten er volgens de huidige overheid steeds meer grote centra ontstaan, waarvoor er uiteraard weer een groot managment systeem moet opgericht worden met hun vaak veel hogere salarissen dan deze van de werkzame artsen/ tandartsen. Tevens ontstaat er een structuur van nummers en niet van individuele zorg aan een patient. Managers denken meer in de vorm van winsten. Ook concurrentie op de huidige wijze tussen zorgverleners zorgt ervoor dat de zorg niet verbetert, maar gaat meer om hoe je mensen voor je kan winnen dan dat de geneeskunde centraal staat. We hebben het wel over gezondheid, leven en dood en niet over een nieuwe hippe jeans die men voor een seizoen koopt!. Daarnaast gaat er ook veel geld in de zorg verloren doordat de zorg gratis moet lijken bij patienten. Als we momenteel in de zorg rondkijken dan zien we alleen bij veel tandartsen de patienten de rekening zien en dat er meer een dialoog ontstaat over het hoe en waarom van een behandeling en daarmee wordt zorg verleend waar nodig. Soms zijn er inderdaad mensen die dan niet voor de zorg kiezen, maar hun prioriteiten ergens anders leggen, bijv. bij een mooie tv. Echter achteraf moet je dan ook niet klagen dat je gebit er bijvoorbeeld niet mooi uit ziet of je een keer minder naar de fysiotherapeut kan. Het gaat om een eigen verantwoordelijkheid die men nu niet heeft. Het zogenaamd gratis naar de huisarts kost ook veel geld die onnodig verbruikt wordt in de zorg. Als men 10 keer in de week naar de huisarts gaat omdat de verkoudheid niet snel genoeg weggaat, is een voorbeeld van onnodig gebruik van de kosten van de zorg. Dit geld had beter gebruikt kunnen worden om kinderen met leukemie een wat duurder medicijn te geven die de overleving in de landen om ons heen ook heeft doen stijgen van deze kinderen!. Dan is er nu zoiets als de NZA (de Nederlandse Zorg Autoriteit). Dit is een comissie op een eiland met een autonoom beslissingsrecht ( net als dictators), vaak niet eens wetend hoe behandelingen in de zorg gaan of welke opleiding men ergens voor nodig heeft. Zij hebben opdracht gekregen om de zorg efficien en goedkoop te maken. Vooral dit laatste is aan de orde en wel ten kosten van alles. Er is echter geen enige controle op deze commissie dan de minister die opdracht geeft. Ze luisteren naar wat patientengroepen en zorgverleners te zeggen hebben over de zorg, maar kunnen alles naast zich neerleggen. De trend om verzekeraars, die geen opleiding tot zorgverlener gehad hebben, de leiding in de zorg te geven en dit gesteund door de NZA, is op zich ook al een gekke beslissing. Hoe kan een verzekeraar in een miljoenen gebouw nu zien wat goed is voor een patient? Zij hebben een speerpnt om de zorg goedkoop te maken in opdracht van de huidige minister/ NZA. Verzekeraars hebben echter een doel: winst maken en wel zo veel mogelijk. Het probleem van het geld verschuift zich dus naar een lager niveau en zal tot uiting komen in het gebruik van goedkope middelen met een slechtere prognose, minder onderzocht ( bijvoorbeeld alleen op basis van vergelijkbaarheid op markt gekomen zonder een echt onderzoek naar het produkt te doen) of met een kortere levensduur. Dit zien we goed bij apothekers, waar het alleen maar om de goedkoopheid van medicijnen draait ook al geven deze meer bijwerkingen en zullen ze op den duur door complicaties de zorg weer duurder maken. Deze problemen ontstaan omdat er op de verkeerde niveau's beslissingen genomen worden. Aan de ene zijde moet er meer concurrentie in de zorg tussen zorgverleners ontstaan, moet het goedkoper door minder geschoolde werkkrachten de taken van specialisten te laten overnemen,etc, maar als patient heb ik geen keuze om uit een produkt te kiezen. Bij een auto kan ik nog kiezen uit een kleine auto die het ook goed doet of dat ik een dure auto onder mijn kont wil hebben en daar meer voor moet betalen, maar misschien niet op vakantie kan: prioriteiten stellen dus!! Natuurlijk moet het collectief in de zorg beschermd worden, maar laten we niet dezelfde fout maken als we in het verleden gemaakt hebben, waarbij we in de jaren 50 bijna geen huisarts meer gehad hadden, omdat deze niet ndig was gezien er overal een specialist voor moest komen die goedkoper zou zijn en wie herinnert zich niet de tandartsen in de ziekenfondshuizen: snel, goedkoop en met veel pijn. Veel mensen hebben hierdoor nog angst voor hun tandarts. Helaas wil de NZA weer graag deze richting op. Zouden ze zelf ook zo behandeld willen worden? Natuurlijk zeggen ze van wel, maar eerst maar eens zien of ze dit in de praktijk ook waar gaan maken!!! De oplossing: Meer verantwoordelijkheid bij de burger zelf. Een onderscheid tussen grote ziektenkosten ( bijvoorbeeld hartchirurgie) en kleine ziektenkosten. De grote ziektenkosten kunnen volledig betaald worden uit het collectief, maar bij de kleine ziektenkosten betalen we als burger in iedergeval een kleine bijdrage. Zo kan bijvoorbeeld voor iedere bezoek aan de huisarts een soort remgeld van 5 euro betaald worden. Dit betekent twee zakken minder chips in de week en men gaat alleen als het echt nodig heeft. Zo wordt er minder geld over de balk gesmeten voor mensen die denken dat de zorg gratis is en om deze reden de deur van de zorgvelener voor elk wisse wasje platlopen. Op deze wijze komt het geld vrij voor andere zaken binnen de zorg die wel van levensbelang zijn. Ook qua verzekering kan er een onderscheid gemaakt worden en is men bijvoorbeeld verplicht zich te verzekeren ( onder toezicht van de overheid) voor de grote ziektenkosten, maar kan men voor de kleine ziektenkosten zelf deze keuze maken ( commerciele verzekering). Daarnaast denk ik dat er binnen de overheid ook anders met geld omgegaan moet worden. De overheid heeft een zorgplicht naar de burgers. Ja de overheid heeft ook plichten, hoewel je tegenwoordig zou denken dat er alleen maar rechten voor de overheid bestaan en dat ze hun beslissingen gewoon doordrukken goedschiks of kwaadschiks als het maar mediapubliciteit oplevert! Ik denk dat je als volksvertegenwoordiging ook een prioriteiten lijstje moet maken: goede zorg, onderwijs en een goed draaiende economie. Het een mag echter niet onder de ander leiden, maar twee miljard euro uitgeven aan palen voor rekeningrijden die nu op de schroothoop liggen....... Wat een zorg zouden we kunnen verlenen voor dit bedrag! 2 mailjard euro even kwijtschelden aan de Antillen??? Wat ee zorg zouden we hier voor kunnen verlenen!!! Misschien dat dit laatste geen goed voorbeeld is, maar dan is het wel zonder dat er geen uitleg van de overheid aan de Nederlandse burgers is geweest waarom dit zo goed is voor Nederland. Een informatieplicht die wel in de zog bestaat!!!

Ruimteschepen

Ik besef dat er door veel mensen lacherig over wordt gedaan, maar er is steeds meer bewijs dat wij geregeld in contact komen met ruimteschepen. Ik zou Rita van harte willen aanbevelen om de werken van Dr. H. Weggelaar hierover te raadplegen.

De financiering van de landingsbaan nabij het binnenhof moet transparanter.

Kurk

Kurk is ontzettend nuttig, milieuvriendelijk, goedkoop en veelzijdig basismateriaal dat in Nederland veel meer gebruikt zou kunnen worden, zoals dat nu al in Portugal gebeurd. Nederland zou het in tal van sectoren kunnen inzetten: ik denk specifiek aan in het ondewijs, in de zorg en natuurlijk vooral bij Defensie.

Yab-Yum

Nergens worden betere plannen gemaakt dan in de jacuzzi van Yab-Yum. Onder het genot van champagne en een Thaise Masseuse wordt wetgeving beter dan waar ook gemaakt. Daarom pleit ik voor heropening van deze sociëteit!

Persoonlijke instellingen